DODD-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000255699
Numer REGON: 120245119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-06-22
Sygnatura akt[RDF/209361/20/605]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODD-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2019-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 4 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2006 R. -NOT. MICHAŁ DOMAGALISKI, KANCELARIA NOT. W NIEPOŁOMICACH, UL. BOCHEŃSKA 11, REP. A NR 715/2006; 20.03.2006 R. -NOT. MICHAŁ DOMAGALISKI, KANCELARIA NOT. W NIEPOŁOMICACH, UL. BOCHEŃSKA 11, REP. A NR 927/2006 -ZMIANA § 9, § 10 PKT 1, § 22 UST. 1;2006-04-25 do dziś
220.11.2006 R. -NOT. MICHAŁ DOMAGALSKI, KANCELARIA NOT. W NIEPOŁOMICACH, UL. BOCHEŃSKA 11, REP. A NR 4460/2006 -ZMIANA § 6;2006-12-28 do dziś
3DNIA 30.05.2011 ROKU REPERTORIUM NR 2230/2011 NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI KANCELARIA NOTARIALNA 32-005 NIEPOŁOMICE, UL. BOCHEŃSKA 11 ZMIANA § 62011-06-30 do dziś
413.02.2017R. NOTARIUSZ URSZULA OZGA KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM - ZMIENIONO §16 UST.32017-03-01 do dziś
515.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 1062/2019, NOTARIUSZ MAREK DYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM, UL. GIMNAZJALNA 1, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2019-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2009-04-21 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ JAN2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2019-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK DOBROWOLSKA2019-05-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2019-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2017-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK DOBROWOLSKA2019-05-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2017-03-01 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ JAN2017-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-03-01 do dziś
PREZES ZARZĄDU2019-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-30 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-06-30 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-06-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-30 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-06-30 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-30 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-06-30 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2007 okres 2006 R.2007-06-21 do dziś
2data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
3data złożenia 12.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-20 do dziś
4data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
5data złożenia 18.03.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-04 do dziś
6data złożenia 15.03.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-03-29 do dziś
7data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
8data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9data złożenia 25.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
10data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
11data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
12data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
13data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-06-21 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
32008 ROK2009-05-20 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-04-04 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-29 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-06-21 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
32008 ROK2009-05-20 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-04-04 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-03-29 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów