WARSAW MATHEMATICAL INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000254952
Numer REGON: 140509979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/54776/20/681]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWARSAW MATHEMATICAL INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. nr domu 7B nr lokalu VIP. kod pocztowy 02-366 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120-03-2006, MAREK WATRAKIEWICZ -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ I MAREK WARTAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 2992/20062006-04-13 do dziś
225.05.2006 R., REPERTORIUM NR A 5488/2006, MAREK WATRAKIEWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 32006-06-06 do dziś
326.06.2007, REPERTORIUM NR A 9394/2007, MAREK WATRAKIEWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. LINDLEYA 14A LOK.7, 02-013 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 13 UST. 12007-07-24 do dziś
407.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 18003/2009, JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5. 00-028 WARSZAWA, ZMIANA W § 1 UMOWY SPÓŁKI2009-12-18 do dziś
507-07-2020 R., REP.A NR 1049/2020, NOTARIUSZ BARBARA BILIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §8, §15 UST.2, §16 UST.1, UCHYLENIE W CAŁOŚCI §13, §14 I §16 UST.2, NADANIE W §15 PO UST.5 UST.1 KOLEJNEGO NUMERU UST.6, NADANIE W §16 DOTYCHCZASOWYM UST.3 I 4 NUMERÓW UST.2 I UST.3, NADANIE DOTYCHCZASOWYM §15, §16, §17, §18, §19, §20 I §21 NUMERÓW §13, §14, §15, §16, §17, §18 I §19.2020-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONINKLIJKE BUNGE B.V.2006-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050.000 ZŁOTYCH2015-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2050000,00 ZŁ2006-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHAMMED2018-04-13 do dziś
2. ImionaALTAF2018-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPONOGA2015-08-12 do dziś
2. ImionaKAMIL2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADURA2015-08-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2015-08-12 do dziś
262 09 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2015-08-12 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH2015-08-12 do dziś
462 09 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2015-08-12 do dziś
572 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2015-08-12 do dziś
672 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2015-08-12 do dziś
772 20 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2015-08-12 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKTUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2007 okres 20.03.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
2data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
3data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
4data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
5data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
7data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
8data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
9data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
11data złożenia 15.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
12data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.03.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.03.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów