INTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000254770
Numer REGON: 140517737
Numer NIP: 5222807355
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2007-04-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/8229/7/42]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 106 B nr lokalu 37 kod pocztowy 01-466 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY ZAWARTY 27.02.2006 R., NOTARIUSZ ROBERT SUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 141/20062006-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2006-04-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2006-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2006-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZURMUHLEN2006-04-10 do dziś
2. ImionaHENNING HEINRICH2006-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH2006-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-04-10 do dziś
234 30 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2006-04-10 do dziś
334 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2006-04-10 do dziś
450 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-04-10 do dziś
550 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-04-10 do dziś
650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-04-10 do dziś
728 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-04-10 do dziś
828 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-04-10 do dziś
928 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-04-10 do dziś
1028 6 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2006-04-10 do dziś
1128 63 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2006-04-10 do dziś
1228 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-04-10 do dziś
1328 75 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-10 do dziś
1434 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2006-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.02.2007 UCHWAŁA NR 1 PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.02.2007 R. REPERTORIUM A NR 303/2007 KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ROBERTA SUTOWSKIEGO2007-04-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI.2007-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZURMUHLEN2007-04-20 do dziś
2. ImionaHENNING HEINRICH2007-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.02.2007 UCHWAŁA NR 1 PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.02.2007 R. REPERTORIUM A NR 303/2007 KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ROBERTA SUTOWSKIEGO2007-04-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów