BUKOWSKO WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000254765
Numer REGON: 240406443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2020-12-29
Sygnatura akt[RDF/273524/20/363]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240406443 NIP 95425598662007-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWSKO WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość JANKI2012-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość JANKI ulica PLAC SZWEDZKI nr domu 3 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2012-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2005 R. REP. A NR 13778/2005 ASESOR NOTARIALNY MAREK WYPART ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY LESIAK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH 06.02.2006 R. REP. A NR 1272/2006 NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA -ZMIENIONO: PAR. 9 PKT 1 ZD.2, PAR. 13 PKT 2, 4, 6, PAR. 15, ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 26, 27, 28, 29, 30 NA 27, 28, 29, 30, 31; DODANO: W PAR. 12 PKT 3 I 4, W PAR. 13 PKT 2, 4, 6, W PAR. 18 PKT 9, PAR. 26 SPROSTOWANY 24.02.2006 R. REP. A NR 1673/2006 NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH W ZAKRESIE PAR. 18 PKT 9 NA 19 PKT 9 24.02.2006 R. REP. A NR 1666/2006 NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO PAR. 12 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2006-04-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.04.2007 R. REPERTORIUM A NR 4740/2007 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM DOROTĄ SUŁKOWSKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ ALEKSANDRY LESIAK W JEJ KANCELARII W KATOWICACH PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2 ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PUNKT 2 PAR. 13, PUNKT 4 PAR. 13, PAR. 15, PUNKT 1 PAR. 16, PUNKT 2 PAR. 18, PUNKT 1 PAR. 19, PUNKT 2 PAR. 19, PUNKT 9 PAR. 19, USUNIĘTE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI: PUNKT 3 PAR. 182007-06-19 do dziś
317.12.2008 R. -REP. A NR 7064/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIENIONO § 6.I ORAZ § 19.72009-02-09 do dziś
416.09.2009 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5039/2009 ZMIENIONO: PAR. 10 PKT 12009-10-08 do dziś
509.07.2010 R. -NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3941/2010 -ZMIANA § 19 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-12-07 do dziś
610.05.2011 R., REP. A NR 4302/2011, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU ZMIENIONO: § 10 UST. 32011-05-25 do dziś
715.12.2011 R. NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 9182/2011 ZMIENIONO: § 7 UST. 3, § 9 UST. 1, § 9 UST. 4, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18 UST. 1 PKT I) I PKT G), § 19, § 20, § 22, § 23, § 24; USUNIĘTO: § 25, § 26.2012-01-16 do dziś
820.11.2012 R. - REP. A-4694/2012, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA: § 3; § 16 UST. 12012-12-19 do dziś
909.12.2015 R., REP. A NR 9788/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 19 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„IKEA RETAIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0105778902011-12-05 do dziś
4. Numer KRS0000091681 2011-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400.000, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3400000, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PROKURENTEM ŁĄCZNYM.2016-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJAS JANISZOWSKA2020-09-30 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARRIS2017-11-10 do dziś
2. ImionaJOHN RICHARD BIRKBECK2017-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBODNARCHUK2017-11-29 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2017-11-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW2017-11-29 do dziś
21. NazwiskoPODGÓRSKI2018-10-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-29 do dziś
31. NazwiskoSTÓJ2020-04-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2020-04-24 do dziś
41. NazwiskoSTRENGMAN2020-05-04 do dziś
2. ImionaKIM2020-05-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEN LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-05-04 do dziś
51. NazwiskoGAŁDA PĘKAŁA2020-11-26 do dziś
2. ImionaBEATA2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-31 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-31 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-31 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-12-31 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-31 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-31 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-31 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-12-31 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2007 okres 10.11.2005 -31.12.20062007-08-24 do dziś
2data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
3data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
4data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-07 do dziś
5data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
7data złożenia 30.12.2013 okres 01.01.2012-31.08.20132014-01-13 do dziś
8data złożenia 19.12.2014 okres OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-14 do dziś
9data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-02-24 do dziś
10data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-01-20 do dziś
11data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-04-04 do dziś
12data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-02-22 do dziś
13data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-27 do dziś
14data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-12-07 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
401.01.2012-31.08.20132014-01-13 do dziś
5OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-14 do dziś
6OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-02-24 do dziś
7OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-01-20 do dziś
8OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-05-23 do dziś
9OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-02-22 do dziś
10OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-27 do dziś
11OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.11.2005 -31.12.20062007-08-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-12-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
701.01.2012-31.08.20132014-01-13 do dziś
8OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-14 do dziś
9OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-02-24 do dziś
10OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-01-20 do dziś
11OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-04-04 do dziś
12OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-02-22 do dziś
13OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-27 do dziś
14OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.11.2005 -31.12.20062007-08-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-12-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
701.01.2012-31.08.20132014-01-13 do dziś
8OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-14 do dziś
9OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-02-24 do dziś
10OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-01-20 do dziś
11OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-04-04 do dziś
12OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-02-22 do dziś
13OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-27 do dziś
14OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów