POLYHOSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000254539
Numer REGON: 220209698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-12-21
Sygnatura akt[RDF/272976/20/787]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220209698 NIP 58621680422007-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLYHOSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2006-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PLAC GÓRNOŚLĄSKI nr domu 20 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-509 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2006-04-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@POLYHOSE.PL2019-01-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.POLYHOSE.PL2019-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2006 R. MARIA DAMBEK NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 4044/20062006-04-04 do dziś
208.07.2010 R. -REP. A 10739/2010 MARIA DAMBEK NOTARIUSZ 80-958 GDAŃSK UL. CHLEBNICKA 45/46/3, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2010-07-27 do dziś
331.05.2017, REP. A NUMER 11504/2017 NOTARIUSZ MARIA DAMBEK GDAŃSK, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I 2, PAR.8 UST. 1 I 2, PAR. 19 UST.4, PAR. 212017-12-01 do dziś
410.01.2019, REP. A NUMER 495/2019, KANCELARIA NOTARIALNA MARII DAMBEK, ZMIANA PAR. 2 PKT 1 I 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXIT S.A.2006-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ2007-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2006-04-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MICHAŁ2006-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ2007-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2006-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2006-04-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MICHAŁ2006-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMORAWSKI2006-04-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2006-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2006-04-04 do dziś
21. NazwiskoKURPISZ2006-04-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF BOLESŁAW2006-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2006-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-07-27 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-07-27 do dziś
328 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2010-07-27 do dziś
428 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2010-07-27 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-07-27 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-07-27 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-07-27 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-27 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-07-27 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2007 okres ZA ROK 20062007-06-28 do dziś
2data złożenia 16.06.2008 okres ZA ROK 20072008-07-16 do dziś
3data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-11 do dziś
4data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
6data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
7data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-07-01 do dziś
8data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-03 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
12data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-25 do dziś
14data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-26 do dziś
15data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.03.20192020-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20062007-06-28 do dziś
2ZA ROK 20072008-07-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-11 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
701.01.2012 DO 31.12.20122013-07-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-22 do dziś
14OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.03.20192020-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20062007-06-28 do dziś
2ZA ROK 20072008-07-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-11 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
701.01.2012 DO 31.12.20122013-07-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.03.20192020-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów