CSP CUSTOMER SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000254252
Numer REGON: 320183932
Numer NIP: 8522477030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453672/22/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320183932 NIP 85224770302007-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSP CUSTOMER SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica PL. BRAMA PORTOWA nr domu 1 kod pocztowy 70-225 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 1 MARCA 2006 R. (01.03.2006 R.) NOTARIUSZ BEATA BAŁABAN KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, PRZY UL. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47A/2 REPERTORIUM A NR 704/2006 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23 MARCA 2006 R. (23.03.2006 R.) NOTARIUSZ BEATA BAŁABAN KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, PRZY UL. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47A/2 REPERTORIUM A NR 1314/2006 / WYKREŚLENIE Z § 6 PKT 62006-03-31 do dziś
21 KWIETNIA 2011 R. REPERTORIUM A NR 2310/2011, ASESOR NOTARIALNY ANETA ORCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZ DOROTY KAŁOWSKIEJ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 6, § 15.2011-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADECCO BUSINESS SOLUTIONS GMBH2017-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.000,00 ZŁ2017-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego188000,00 ZŁ2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRINKMANN2022-05-20 do dziś
2. ImionaJÖRG2022-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2011-04-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU2022-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOPSZALSKI2011-04-21 do dziś
2. ImionaJOACHIM RAYMOND2011-04-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA TJ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.2011-04-21 do dziś
21. NazwiskoWOLF2018-12-12 do dziś
2. ImionaOLIVER2018-12-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA TJ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM.2018-12-12 do dziś
31. NazwiskoKOKOCIŃSKA2020-02-03 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-02-03 do dziś
41. NazwiskoBRINKMANN2020-02-03 do dziś
2. ImionaJÖRG2020-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-02-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-04-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-04-21 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-04-21 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-21 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-21 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-04-21 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-18 do dziś
2data złożenia 01.04.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-14 do dziś
3data złożenia 06.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
5data złożenia 09.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-20 do dziś
6data złożenia 20.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-28 do dziś
7data złożenia 21.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-14 do dziś
8data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
10data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
12data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
13data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
14data złożenia 01.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-01 do dziś
15data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
16data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-18 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-14 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-28 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-20 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-28 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-18 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-14 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-28 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-20 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-28 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów