PERKINS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000253989
Numer REGON: 140478598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352237/21/968]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140478598 NIP 52725017012008-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPERKINS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOLESŁAWA PRUSA nr domu 2 kod pocztowy 00-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 14.03.2006 R., REP. A NR 946/2006, SPORZĄDZIŁ ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI. ZASTĘPCA NOTARIUSZ ALEKSANDRY ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 57 LOK.62006-03-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 2 MARCA 2010 R., REPERTORIUM A NR 2474/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ MARIUSZA BIAŁECKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY WSPÓLNEJ NR 57 LOK. 6.; ZMIANA § 7 USTĘPU I UMOWY SPÓŁKI;2010-04-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 27 SIERPNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 4403/2013 SPORZĄDZONY PREZ ASESORA NOTARIALNEGO MICHAŁA BŁASZCZAKA ZASTĘPCĘ ALEKSANDRY ZAPART NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KOSZYKOWEJ NR 69 LOK. 2.; ZMIANA §20 UMOWY SPÓŁKI;2013-09-17 do dziś
420.11.2015 R., REP. A NR 9095/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 99 LOK. 3, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI. 02.12.2015 R., REP. A NR 9566/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 99 LOK. 3, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-11 do dziś
528.10.2019 R., REP. A NR 28653/2019, NOTARIUSZ TOMASZ MERTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHERITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463928342015-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000440143 2015-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2015-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE BREM2019-11-19 do dziś
2. ImionaFREDERIC2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIŃSKI2019-04-12 do dziś
2. ImionaWIKTOR ANDRZEJ2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAW2019-04-12 do dziś
2. ImionaSHANE EDWARD2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-12 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-04-12 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-04-12 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-04-12 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-04-12 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-04-12 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-04-12 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-12 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-12 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2008 okres 14.03.2006 -31.12.20062008-05-14 do dziś
2data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
3data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
4data złożenia 09.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
5data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
6data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
7data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
8data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
10data złożenia 15.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
11data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12data złożenia 10.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
13data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
14data złożenia 02.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
15data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.03.2006 -31.12.20062008-05-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.03.2006 -31.12.20062008-05-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów