„MEH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000253689
Numer REGON: 060117758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2018-12-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/20980/18/516]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MEH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina ŁUKÓW miejscowość ŁUKÓW2006-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁUKÓW ulica OSIEDLE CHĄCIŃSKIEGO nr domu 1 A kod pocztowy 21-400 poczta ŁUKÓW kraj POLSKA 2006-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2006 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NAWROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, REP. A NR 1261/20062006-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCICKI2006-03-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2006-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ2006-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2006-03-23 do dziś
255 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-03-23 do dziś
355 4 BARY2006-03-23 do dziś
455 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2006-03-23 do dziś
563 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-03-23 do dziś
672 3 PRZETWARZANIE DANYCH2006-03-23 do dziś
772 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-03-23 do dziś
872 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-03-23 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2014 okres OD 06.03.2006 DO 31.12.20062014-04-18 do dziś
2data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-04-18 do dziś
3data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-18 do dziś
4data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-18 do dziś
5data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-18 do dziś
6data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-18 do dziś
7data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-18 do dziś
8data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
9data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-15 do dziś
10data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-15 do dziś
11data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
12data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2006 DO 31.12.20062014-04-18 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-04-18 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-18 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-18 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-18 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2006 DO 31.12.20062014-04-18 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-04-18 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-18 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-18 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-18 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ MAŁGORZATA NAWROCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁUKOWIE PRZY ULICY KANAŁOWEJ 2, 21-400 ŁUKÓW, REPERTORIUM A NR 4610/2018, 13.07.20182018-12-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWÓJCICKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ MAŁGORZATA NAWROCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁUKOWIE PRZY ULICY KANAŁOWEJ 2, 21-400 ŁUKÓW, REPERTORIUM A NR 4610/2018, 13.07.20182018-12-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów