A-TEAM HEALTH RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000253679
Numer REGON: 140440503
Numer NIP: 5252356348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-25
Sygnatura akt[RDF/505668/23/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP1404405032006-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TEAM HEALTH RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 56 kod pocztowy 00-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2006 R., NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A 1876/20062006-03-24 do dziś
228.12.2009 R., REP. A NR 4087/2010, NOTARIUSZ W KRAKOWIE AGNIESZKA WOJTAL-KWIECIŃSKA ZMIANA: § 1 I § 52010-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3630019982019-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000584095 2019-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.2019-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARANA2006-03-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARKADIUSZ2006-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-04-01 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-04-01 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-01 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-04-01 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-01 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-01 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-04-01 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-01 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-01 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.01.2008 okres 01.04.2006-31.03.20072008-01-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.04.2009 -31.03.20102010-09-30 do dziś
3data złożenia 29.02.2012 okres 01.04.2010 -31.03.20112012-03-06 do dziś
4data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.04.2011 DO 31.03.20122014-11-06 do dziś
5data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-11-06 do dziś
6data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-06 do dziś
7data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-10-03 do dziś
8data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-10 do dziś
9data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
10data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-06-11 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-17 do dziś
12data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-10-13 do dziś
13data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-12 do dziś
14data złożenia 25.06.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2006-31.03.20072008-01-25 do dziś
201.04.2009 -31.03.20102010-09-30 do dziś
301.04.2010 -31.03.20112012-03-06 do dziś
4OD 01.04.2011 DO 31.03.20122014-11-06 do dziś
5OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-11-06 do dziś
6OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-06 do dziś
7OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-10-03 do dziś
8OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-10 do dziś
9OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
10OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-06-11 do dziś
11OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-17 do dziś
12OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-10-13 do dziś
13OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-12 do dziś
14OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2006-31.03.20072008-01-25 do dziś
201.04.2009 -31.03.20102010-09-30 do dziś
301.04.2010 -31.03.20112012-03-06 do dziś
4OD 01.04.2011 DO 31.03.20122014-11-06 do dziś
5OD 01.04.2012 DO 31.03.20132014-11-06 do dziś
6OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-06 do dziś
7OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-10-03 do dziś
8OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-10 do dziś
901.04.2008 -31.03.20092009-12-30 do dziś
10OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
11OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-06-11 do dziś
12OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-17 do dziś
13OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-10-13 do dziś
14OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-10-12 do dziś
15OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów