HEXAGON METROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000253404
Numer REGON: 120221834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/312878/21/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXAGON METROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. CIEPŁOWNICZA nr domu 23 kod pocztowy 31-574 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 MARCA 2006 R., NOTARIUSZ IRENA ULMAN-LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. STRADOMSKIEJ 1/6, REP. A NUMER 499/20062006-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXAGON METROLOGY AB (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE2007-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 ZŁ2006-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2006-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELISSERO2015-10-30 do dziś
2. ImionaMARCO2015-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-30 do dziś
26. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIENIAKO2006-03-20 do dziś
2. ImionaWITOLD2006-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOŁACZYŃSKI2013-08-26 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM2013-08-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-24 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2010-03-24 do dziś
333 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2010-03-24 do dziś
446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-03-24 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2010-03-24 do dziś
671 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-24 do dziś
785 59 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-24 do dziś
872 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2010-03-24 do dziś
977 39 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.02.2008 okres 20.03.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-10 do dziś
2data złożenia 14.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-03 do dziś
3data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
4data złożenia 10.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
6data złożenia 02.11.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2013-01-22 do dziś
7data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
10data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
12data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.03.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-03 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
6OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2013-01-22 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.03.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-03 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
6OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2013-01-22 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów