BURKACKI - BETA - BORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000253319
Numer REGON: 140549571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-06-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34458/17/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURKACKI -BETA -BORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WÓYCICKIEGO nr domu 35 kod pocztowy 01-938 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.02.2006 R., NOTARIUSZ -WŁODZIMIERZ JARZYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA PLAC WILSONA 4 M 82 01-626 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 813/2006 WRAZ ZE ZMIANĄ § 2 UMOWY SPÓŁKI Z 14.03.2006 R. -NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ JARZYŁO REP. A NR 1125/20062006-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKACKI2006-03-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2006-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADKA2006-03-17 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2006-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE UMOCOWANIA2006-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADKA2006-03-17 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKACKI2006-03-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2006-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2006-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-03-17 do dziś
245 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-03-17 do dziś
345 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-03-17 do dziś
445 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-03-17 do dziś
545 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2006-03-17 do dziś
645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-03-17 do dziś
745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-03-17 do dziś
845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-03-17 do dziś
945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-03-17 do dziś
1045 41 Z TYNKOWANIE2006-03-17 do dziś
1145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-03-17 do dziś
1260 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-03-17 do dziś
1345 43 WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN2006-03-17 do dziś
1445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-03-17 do dziś
1545 43 B SZTUKATORSTWO2006-03-17 do dziś
1645 44 MALOWANIE I SZKLENIE2006-03-17 do dziś
1745 44 A MALOWANIE2006-03-17 do dziś
1845 44 B SZKLENIE2006-03-17 do dziś
1945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-03-17 do dziś
2045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-03-17 do dziś
2171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-03-17 do dziś
2271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-03-17 do dziś
2360 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-03-17 do dziś
2471 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-03-17 do dziś
2571 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-03-17 do dziś
2671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-03-17 do dziś
2760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-03-17 do dziś
2828 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2006-03-17 do dziś
2945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-03-17 do dziś
3045 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-03-17 do dziś
3145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-03-17 do dziś
3245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2006 -31.12.20062012-01-17 do dziś
2data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2007 -31.12.20072012-01-17 do dziś
3data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2008 -31.12.20082012-01-17 do dziś
4data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-01-17 do dziś
5data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-17 do dziś
6data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
7data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
8data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
9data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062012-01-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072012-01-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082012-01-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092012-01-17 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-01-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062012-01-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072012-01-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082012-01-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092012-01-17 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-01-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów