CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000253046
Numer REGON: 011225911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[RDF/266455/20/659]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011225911 NIP 95100635302014-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2006-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GAJDY nr domu 30D kod pocztowy 02-878 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.1995 - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 15.12.2005 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2006-03-15 do dziś
2W DNIU 01.01.2008 DO SPÓŁKI „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOŁĄCZYŁ NOWY WSPÓLNIK MARCIN CIEŚLIKOWSKI ZAMIESZKAŁY W WARSZAWIE 02-878 UL. JADY 30D. Z TEGO POWODU SPORZĄDZONO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W DNIU 01.01.2008 WSPÓLNICY SPÓŁKI „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1/01/2008 O ZGODZIE NA PRZYSTĄPIENIE MARCINA CIEŚLIKOWSKIEGO DO SPÓŁKI.2008-04-07 do dziś
301.06.2008 R. ZM. § 9 UMOWY SPÓŁKI2008-06-16 do dziś
4-01.01.2009 R., ZMIANA PAR. 4, PAR. 9 UMOWY -01.11.2009 R., ZMIANA PAR. 9 UMOWY2009-12-29 do dziś
501.01.2012 - ZMIANA PAR. 9 UMOWY2013-01-11 do dziś
627.07.2016 R. ZMIANA § 9 UMOWY2016-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-03-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI” SPÓŁKA CYWILNA: 1. CIEŚLIKOWSKI ANDRZEJ WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI” WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY POD NR 27644 2. CIEŚLIKOWSKA BARBARA WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY POD NR 27645 3. TROJANOWSKI MICHAŁ WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ” CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY POD NR 27646 4. TROJANOWSKA EWA WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „CUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY POD NR 276432006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA A.CIEŚLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2006-03-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-03-15 do dziś
3. Numer w rejestrze27643, 27644, 27645, 276462006-03-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT M.ST. WARSZAWY2006-03-15 do dziś
5. Numer REGON0112259112006-03-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIKOWSKA2006-03-15 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2006-03-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKA2006-03-15 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIKOWSKI2008-04-07 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2008-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIKOWSKI2008-04-07 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2008-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIKOWSKA2006-03-15 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2006-03-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKA2006-03-15 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2006-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-29 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-12-29 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-12-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-29 do dziś
647 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2009-12-29 do dziś
710 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
2data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
3data złożenia 25.05.2009 okres 20082009-06-02 do dziś
4data złożenia 07.10.2010 okres 20092010-10-18 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
6data złożenia 08.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
8data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
11data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
12data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
13data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
320082009-06-02 do dziś
420092010-10-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów