„EXE EVOLUTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000252861
Numer REGON: 100168920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-11-04
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25632/20/742]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXE EVOLUTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KRAWIECKA nr domu 14A nr lokalu 6 kod pocztowy 91-836 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14 LUTEGO 2006 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ SZAFRUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTOPRIUM A NR 635/20062006-03-14 do dziś
229.08.2007 R., REP. A NR 4123/2007, NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI-ZMIANA § 6.2007-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRENDZEL2006-03-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2006-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH2008-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRENDZEL2008-02-05 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2008-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-03-14 do dziś
251 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2006-03-14 do dziś
352 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-03-14 do dziś
452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-14 do dziś
552 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2006-03-14 do dziś
652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-03-14 do dziś
752 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-03-14 do dziś
852 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-03-14 do dziś
952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-03-14 do dziś
1052 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-03-14 do dziś
1152 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-03-14 do dziś
1230 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2006-03-14 do dziś
1352 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-14 do dziś
1452 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2006-03-14 do dziś
1552 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-14 do dziś
1660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-03-14 do dziś
1763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-03-14 do dziś
1864 20 C TRANSMISJA DANYCH2006-03-14 do dziś
1964 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2006-03-14 do dziś
2070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-14 do dziś
2170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-14 do dziś
2270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-03-14 do dziś
2332 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-03-14 do dziś
2470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-03-14 do dziś
2571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-03-14 do dziś
2671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-03-14 do dziś
2771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-03-14 do dziś
2872 INFORMATYKA2006-03-14 do dziś
2973 NAUKA.2006-03-14 do dziś
3074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-03-14 do dziś
3174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-03-14 do dziś
3274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-03-14 do dziś
3374 40 Z REKLAMA2006-03-14 do dziś
3433 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2006-03-14 do dziś
3574 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-03-14 do dziś
3674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-14 do dziś
3780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-14 do dziś
3892 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2006-03-14 do dziś
3992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2006-03-14 do dziś
4092 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH.2006-03-14 do dziś
4193 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-14 do dziś
4236 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2006-03-14 do dziś
4345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH.2006-03-14 do dziś
4451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-03-14 do dziś
4551 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-03-14 do dziś
4651 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-03-14 do dziś
4771 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2007-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2007 okres 2006 R.2007-04-26 do dziś
2data złożenia 28.03.2008 okres 20072008-04-14 do dziś
3data złożenia 08.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-29 do dziś
4data złożenia 24.03.2010 okres 2009 ROK2010-05-18 do dziś
5data złożenia 05.04.2011 okres 2010 R.2011-04-28 do dziś
6data złożenia 27.03.2012 okres 2011 ROK2012-04-13 do dziś
7data złożenia 15.04.2013 okres 20122013-04-24 do dziś
8data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
12data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-04-26 do dziś
220072008-04-14 do dziś
32008 ROK2009-04-29 do dziś
42009 ROK2010-05-18 do dziś
52010 R.2011-04-28 do dziś
62011 ROK2012-04-13 do dziś
720122013-04-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-04-26 do dziś
220072008-04-14 do dziś
32008 ROK2009-04-29 do dziś
42009 ROK2010-05-18 do dziś
52010 R.2011-04-28 do dziś
62011 ROK2012-04-13 do dziś
720122013-04-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.10.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3008/2020, 01.10.20202020-11-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBRENDZEL2020-11-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2020-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów