KH-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000252813
Numer REGON: 120213349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474467/23/75]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120213349 NIP 67722647592007-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKH-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2008-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica PRASOŁÓW nr domu 5 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2008-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2006 R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK ZASTĘPCA NOTARIUSZ JOANNY BROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KALWARYJSKA 39/7, REP. A NR 659/2006 28.02.2006 R., NOTARIUSZ JOANNY BROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KALWARYJSKA 33/7, REP. A NR 966/2006 WYKREŚLENIE § 5 PKT 162006-03-13 do dziś
207.02.2008 R. NOTARIUSZ JOANNA BROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 790/2008 -ZMIANA: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 3 UST. 1, § 24 UST. 32008-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKENIG2006-03-13 do dziś
2. ImionaRUDOLF2006-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ)2008-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARABASZ2006-03-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WIESŁAW2006-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ)2008-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport126500,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELCHES2018-01-18 do dziś
2. ImionaULRICH2018-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKENIG2006-03-13 do dziś
2. ImionaRUDOLF2006-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARABASZ2006-03-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WIESŁAW2006-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2006-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-03-13 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-13 do dziś
372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-03-13 do dziś
472 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-03-13 do dziś
573 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2006-03-13 do dziś
673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2006-03-13 do dziś
773 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2006-03-13 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-03-13 do dziś
974 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-03-13 do dziś
1074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-03-13 do dziś
1174 84 A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-13 do dziś
1228 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-03-13 do dziś
1380 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-13 do dziś
1493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-13 do dziś
1528 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-03-13 do dziś
1637 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-03-13 do dziś
1737 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-03-13 do dziś
1851 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2006-03-13 do dziś
1951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-03-13 do dziś
2013 Z Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-03-13 do dziś
2167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2007 okres 09.02.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
2data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
3data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
4data złożenia 04.01.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-03-16 do dziś
5data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
6data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
7data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
8data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-24 do dziś
16data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.02.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072011-03-16 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.02.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-11 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-03-16 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-06 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów