AQUARAMA LAVAGGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000252742
Numer REGON: 220202970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[RDF/377280/22/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUARAMA LAVAGGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość STRASZYN2006-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STRASZYN ulica SZAFIROWA nr domu 11 kod pocztowy 83-010 poczta STRASZYN kraj POLSKA 2006-03-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAQ@AQLAVAGGI.PL2015-09-21 do dziś
4. Adres strony internetowejAQLAVAGGI.PL2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.01.2006 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA TARASIUK-SKARBEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA EWAY OSYPIŃSKIEJ-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 492/2, REP. A 550/2006 -AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI2006-03-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 918/2009 Z DNIA 12.02.2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ OSYPIŃSKĄ BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 492/2. ZMIANA PAR. 2.2009-03-13 do dziś
328.08.2015R., KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK NOTARIUSZ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 6210/2015 ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2015-09-21 do dziś
414.06.2017R. REPERTORIUM A NR 2559/2017 NOTARIUSZ ANNA MAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2017-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERMAKÓW2007-04-20 do dziś
2. ImionaNINA MARTA2007-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERMAKÓW2022-03-01 do dziś
2. ImionaALINA JOANNA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2006-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERMAKÓW2017-10-06 do dziś
2. ImionaALINA2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-08-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-08-23 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-08-23 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-23 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-08-23 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-08-23 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-08-23 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-08-23 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-23 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2007 okres ZA 2006 ROK2007-05-24 do dziś
2data złożenia 26.08.2009 okres 20082009-09-08 do dziś
3data złożenia 01.03.2010 okres ROK 20072010-04-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
8data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
9data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
10data złożenia 17.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
11data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
12data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
15data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2006 ROK2007-05-24 do dziś
220082009-09-08 do dziś
3ROK 20072010-04-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2006 ROK2007-05-24 do dziś
220082009-09-08 do dziś
3ROK 20072010-04-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów