BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000252325
Numer REGON: 260061000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-07-19
Sygnatura akt[RDF/318066/21/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2020-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GOSTYNIN ulica UL. KOLEJOWA nr domu 21 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA 2020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2005 ROK, REP. A 5790/05 -NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. GRODZKA 6/2: UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 14.02.2006 ROK, REP. A 603/06 NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. GRODZKA 6/2: SPROSTOWANIE I UZUPEŁNIENIE UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;2006-03-13 do dziś
214.05.2008 R. -REP. A 3889/2008, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. GRODZKA 6 M. 2 -WYKREŚLONO PKT 1 § 4 UMOWY SPÓŁKI.2008-05-30 do dziś
312.05.2010 R. -REP. A 2551/2010, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. GRODZKA 6 M 2 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 6 UMOWY;2010-07-27 do dziś
423.11.2016 R. - REP. A 17654/2016 - NOTARIUSZ BARBARA MACUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. KWIATKA 8 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 2, § 6, § 8.2016-12-30 do dziś
518.09.2018 R., REP. A 3951/2018, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, PL. OBR. WARSZAWY 2 LOK. 2; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 10 UST. 5, § 16 PKT 6.2018-10-24 do dziś
624.06.2020 R., REP. A 2985/2020, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, PL. OBR. WARSZAWY 2 LOK. 2; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 2 UST. 3.2020-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2015-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2015-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 044 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 044 000,00 ZŁ2015-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2044000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11844000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁECKI2017-07-18 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENART2017-07-18 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIĘCEK2015-06-29 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-06-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2015-03-20 do dziś
224 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2015-03-20 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-03-20 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-12-30 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-30 do dziś
322 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-12-30 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-12-30 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-12-30 do dziś
623 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2data złożenia 07.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
3data złożenia 25.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
4data złożenia 10.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
6data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
7data złożenia 04.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
8data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
10data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
13data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
2OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
4OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów