SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PROCHEM” W WARSZAWIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000252202
Numer REGON: 000882922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436244/22/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008829222006-03-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PROCHEM” W WARSZAWIE2006-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2006-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 27A kod pocztowy 00-519 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1W DNIU 24.06.1983 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI. WPISU STATUTU DO REJESTRU DOKONANO POSTANOWIENIEM SĄDU 29.12.1984 R. W DNIU 15.06.2005 R. UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU NADANO STATUTOWI CAŁKOWICIE NOWE BRZMIENIE2006-03-09 do dziś
2W DNIU 28 CZERWCA 2006 R. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI „PROCHEM” ZMIENIONO: § 14 UST. 1 I 3, § 19 UST. 1 I 3, § 22 UST. 1 I § 24 UST. 2 STATUTU.2007-01-16 do dziś
3W DNIU 27 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU-NADANO STATUTOWI CAŁKOWICIE NOWE BRZMIENIE.2008-01-18 do dziś
412.12.2018 R., UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2019-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROJEWSKI2019-11-27 do dziś
2. ImionaBOGDAN2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-27 do dziś
21. NazwiskoPAWŁOWSKI2011-04-06 do dziś
2. ImionaJACEK2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-06 do dziś
31. NazwiskoSOBASZEK2011-04-06 do dziś
2. ImionaHENRYK2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSTKOWSKI2019-02-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2018-09-10 do dziś
2. ImionaHENRYK2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGA2017-07-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIWIŃSKA2018-09-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEWSKA2018-09-10 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-27 do dziś
294 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.12.2006 okres 01.01-31.12.20052007-01-16 do dziś
2data złożenia 11.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
3data złożenia 16.09.2008 okres 2007 R.2008-11-19 do dziś
4data złożenia 02.10.2009 okres 20082009-10-28 do dziś
5data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-28 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
7data złożenia 17.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-25 do dziś
8data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
10data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-27 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
13data złożenia 28.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
14data złożenia 09.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-09 do dziś
15data złożenia 22.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-22 do dziś
16data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01-31.12.20052007-01-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
32007 R.2008-11-19 do dziś
420082009-10-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01-31.12.20052007-01-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
32007 R.2008-11-19 do dziś
420082009-10-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów