LABB - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000252126
Numer REGON: 260079595
Numer NIP: 6090018141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-06-11
Sygnatura akt[RDF/612609/24/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260079595 NIP 60900181412007-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABB -SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2019-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. KOMOROWICKA nr domu 9 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2006 ROK NOTARIUSZ JOANNA WANIOŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIŃCZOWIE, UL. 3-GO MAJA 1B, REP A NR 278/2006 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;2006-03-10 do dziś
205.07.2007 R. -REP. A 4172/07, NOTARIUSZ SŁAWOMIR DĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, UL. ŻWIRKI 2 DODANO W § 8 PPKT 64-79; ZMIENIONO § 9.2007-11-07 do dziś
326.06.2009 R. -REP. A 3809/09, NOTARIUSZ SŁAWOMIR DĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, UL. ŻWIRKI 2 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 13, § 8.2009-12-17 do dziś
407.10.2019 R., REP. A 4519/2019, NOTARIUSZ ROZALIA GOŁBA-DORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. CYNIARSKA 36; - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIK2006-03-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2006-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 000,00 ZŁ2009-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTAS2006-03-10 do dziś
2. ImionaBOGDAN TOMASZ2006-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 000,00 ZŁ2007-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2007-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT -SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIK2020-07-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EMIL2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2016-06-23 do dziś
222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-06-23 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2016-06-23 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-06-23 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-06-23 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-06-23 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-06-23 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-06-23 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
3data złożenia 15.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-17 do dziś
4data złożenia 23.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
5data złożenia 24.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
7data złożenia 03.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
9data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
12data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
15data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
16data złożenia 01.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
17data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
18data złożenia 11.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
201.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-17 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
201.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-17 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów