„EXITO CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000251711
Numer REGON: 140450051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[RDF/284323/21/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140450051 NIP 52523562652010-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXITO CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2006 ROK NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 600/2006.2006-02-27 do dziś
208.02.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 1579/2007 NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 4 UST. 4, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-04-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 9188/2010, AKT PRZYGOTOWANY PRZEZ NOTARIUSZA -KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI NOTARIUISZE-SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK.89/91, 00-042 WARSZAWA NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY2010-08-31 do dziś
426.06.2014 R., REP. A NR 7270/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91 00-042 WARSZAWA, ZMIENIONO: § 9, § 10, § 12. WYKREŚLONO: § 11.2014-08-29 do dziś
510.05.2019 R., REP.A NR 5991/2019, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ELŻBIETA MIKITA, ZMIANA: §5 UST.2, §7, §10 UST.11 PKT 20)2019-06-26 do dziś
610.05.2019R., REP. A NR 5991/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4.1., § 4.42019-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2010-05-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL2010-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1631 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.550,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2010-05-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały878 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.900,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125450,00 ZŁ2019-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport151500,00 ZŁ2006-02-27 do dziś
2141500,00 ZŁ2010-08-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.2009-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2009-05-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZAK2006-10-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL2006-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-17 do dziś
264 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-11-17 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-17 do dziś
482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres 28.02.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
2data złożenia 22.07.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-09-01 do dziś
3data złożenia 21.04.2009 okres OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-05-25 do dziś
4data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
7data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
9data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
10data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
15data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.02.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-09-01 do dziś
3OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-05-25 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.02.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-09-01 do dziś
3OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-05-25 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów