EXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000251668
Numer REGON: 200061030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215620/20/541]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2007-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica SOBIESKIEGO nr domu 7 nr lokalu 11 kod pocztowy 15-013 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2010-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2006 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A 453/2006 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-22 do dziś
226.04.2007 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3217/2007 ZMIENIONO § 3, W § 6 UST. 2 DODANO PKT 22-302007-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁUBOWICZ2006-02-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały151(STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.500(SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80500,00 ZŁ2008-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁUBOWICZ2006-02-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2006-02-22 do dziś
225 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-22 do dziś
337 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-02-22 do dziś
436 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2006-02-22 do dziś
536 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-02-22 do dziś
636 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2006-02-22 do dziś
736 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-22 do dziś
836 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-02-22 do dziś
950 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-02-22 do dziś
1051 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2006-02-22 do dziś
1151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-02-22 do dziś
1251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-02-22 do dziś
1360 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-02-22 do dziś
1463 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-02-22 do dziś
1523 20 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2006-02-22 do dziś
1623 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2006-02-22 do dziś
1724 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-22 do dziś
1824 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2006-02-22 do dziś
1924 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2006-02-22 do dziś
2025 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-22 do dziś
2125 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2006-02-22 do dziś
2245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-06-05 do dziś
2345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI2007-06-05 do dziś
2445 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-06-05 do dziś
2545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-06-05 do dziś
2670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-06-05 do dziś
2770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-06-05 do dziś
2870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-06-05 do dziś
2970 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-06-05 do dziś
3070 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-05 do dziś
2data złożenia 08.04.2008 okres 2007 ROK2008-06-05 do dziś
3data złożenia 14.06.2010 okres 2008 ROK2010-06-30 do dziś
4data złożenia 14.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-30 do dziś
5data złożenia 10.11.2011 okres 2010 ROK2011-11-15 do dziś
6data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-14 do dziś
7data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
8data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
9data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12data złożenia 25.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-06-05 do dziś
22007 ROK2008-06-05 do dziś
32008 ROK2010-06-30 do dziś
42009 ROK2010-06-30 do dziś
52010 ROK2011-11-15 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-14 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-06-05 do dziś
22007 ROK2008-06-05 do dziś
32008 ROK2010-06-30 do dziś
42009 ROK2010-06-30 do dziś
52010 ROK2011-11-15 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-14 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów