„BOSSMEBEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000251286
Numer REGON: 320166916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2008-05-15
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4182/8/779]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320166916 NIP 67219752902007-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSSMEBEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2008-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica ŁUKASIŃSKIEGO nr domu 118 kod pocztowy 71-215 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2008-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 GRUDNIA 2005 R. NOTARIUSZ JOLANTA ZARECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 5478/2005;2006-02-23 do dziś
27 MARCA 2007 R., REPERTORIUM A NR 961/2007, NOTARIUSZ JOLANTA ZARECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA PARAGRAFU 32007-04-10 do dziś
311 KWIECIEŃ 2008 R. REPERTORIUM A NUMER 1406/2008 NOTARIUSZ ZDZISŁAWA CZEREMCHA KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 3 UST. 32008-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACKLIN2007-04-10 do dziś
2. ImionaLEIF BORJE2007-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.OOO ZŁ2007-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SAMOISTNIE2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACKLIN2007-04-10 do dziś
2. ImionaLEIF BORJE2007-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2006-02-23 do dziś
260 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-02-23 do dziś
360 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-02-23 do dziś
460 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-02-23 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-23 do dziś
670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-23 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-23 do dziś
870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-02-23 do dziś
970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-02-23 do dziś
1036 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-02-23 do dziś
1136 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2006-02-23 do dziś
1236 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-23 do dziś
1336 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-02-23 do dziś
1436 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2006-02-23 do dziś
1552 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-23 do dziś
1652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-02-23 do dziś
1751 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów