SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000251147
Numer REGON: 000882891
Numer NIP: 6110052923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-02-21
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3746/23/621]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000882891 NIP 61100529232007-07-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”2006-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 229 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2006-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2006-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica DASZYŃSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2010-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.03.1981 R.2006-02-16 do dziś
222.02.2006 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2006-06-29 do dziś
325.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 2 PKT 1; § 5 UST. 3; § 9 UST. 2 PKT 6, 12, 13; § 20 UST. 1-7; § 20 UST. 12; § 22 UST. 1, 3; § 23 UST. 4, 6; § 24 UST. 1; § 26 UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 5; § 27; § 29 UST. 1 PKT 1, 2, 3; § 29 UST. 4; § 32 UST. 1, 2, 4, 6; § 34 UST. 1 PKT 1; § 38 UST. 4; § 48 UST. 1 I 2; § 51 UST. 2; § 56; § 67 UST. 5, 6; § 68 UST. 1, 3; § 75 UST. 1; § 91; § 94 UST. 2; § 95 UST. 2 PKT 1; § 97 UST. 3; § 98 UST. 1; -DODANO: W § 5 UST. 2 PKT 1B; W § 5 UST. 2A; W § 9 UST. 5; W § 34 UST. 4; W § 67 UST. 7 I 8; W § 75 UST. 5; -USUNIĘTO: W § 4 UST. 1 PKT 2; W § 9 UST. 2 PKT 17; W § 10 PKT 15, W § 23 UST. 5; W § 24 UST. 2; § 28; W § 29 UST. 2, 3, 6; W § 41 UST. 1-4; § 42; § 43; W § 44 UST. 1-3; W § 45 UST. 1; W § 51 UST. 1 PKT 2, 3; § 1042008-11-06 do dziś
414.06.2018 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W TEN SPOSÓB,ZE NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2018-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2006-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUTROWSKI2023-02-21 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2023-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-21 do dziś
21. NazwiskoPAWLUKIEWICZ2016-09-23 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMBICKA2022-08-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUŻNA2022-08-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2022-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2019-09-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKA2022-08-03 do dziś
2. ImionaEWA2022-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIECHUR2022-08-03 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-16 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-16 do dziś
594 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-16 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-04-16 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-04 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 2006 R.2007-07-20 do dziś
3data złożenia 09.07.2008 okres ZA 2007 ROK2008-11-06 do dziś
4data złożenia 02.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-29 do dziś
5data złożenia 09.09.2010 okres 2009 ROK2010-10-06 do dziś
6data złożenia 04.07.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-14 do dziś
7data złożenia 03.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-18 do dziś
8data złożenia 27.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-05 do dziś
9data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12data złożenia 08.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-04 do dziś
22006 R.2007-07-20 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-11-06 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-29 do dziś
52009 ROK2010-10-06 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-07-14 do dziś
72011 ROK2012-07-18 do dziś
82012 ROK2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-08-04 do dziś
22006 R.2007-07-20 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-11-06 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-29 do dziś
52009 ROK2010-10-06 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-07-14 do dziś
72011 ROK2012-07-18 do dziś
82012 ROK2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów