GRUPO LAR HOLDING POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000251096
Numer REGON: 140429329
Numer NIP: 1070003636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394476/22/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140429329 NIP 10700036362010-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPO LAR HOLDING POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHOCIMSKA nr domu 14A nr lokalu 8 kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2005 R. NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZA REPERTORIUM A -10613/2005.2006-02-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LIPCA 2010 R. REP. A NR 5172/2010, NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA NOWOSIELSKA -NOTARIUSZ, PIOTR PRZYBYSZ -NOTARIUSZ S.C. W WARSZAWIE, UL. POZNAŃSKA 23 LOK. 2. ZMIANA: § 6 UST. 1, § 7 I § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-10-05 do dziś
301 WRZEŚNIA 2011 R., REPERTORIUM A NR 4032/2011, NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, BEATA SPACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/14 ZMIENIONO § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-09-21 do dziś
410.04.2012 R., REP. A NR 3543/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ ZMIENIONO § 72012-10-02 do dziś
523.05.2013 R. - ASESOR NOT. PAULINA TOMCZAK, ZASTĘPCA DOROTY MUSIAŁKIEWICZ - NOTARIUSZA W POZNANIU, REP. A NR 7313/2013 - ZMIENIONO § 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2013-07-09 do dziś
615.05.2018 R. REP. A NR 3686/2018, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KAROLINA KOWALIK, ZMIENIONO § 9 I § 11 UMOWY SPÓŁKI2018-05-28 do dziś
710.02.2022 R., REP. A NR 1050/2022, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2022-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPO LAR EUROPA DEL ESTE S.L2006-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40.985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.110.179,80 ZŁOTYCH2022-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10110179,80 ZŁ2022-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2010-10-05 do dziś
220000,00 ZŁ2013-07-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU2006-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEREDA ESPESO2021-09-03 do dziś
2. ImionaMIGUEL2021-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYJAK2021-09-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLAZA HERNANDEZ2020-06-01 do dziś
2. ImionaMARIA ISABEL2020-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZEWSKI2009-12-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBYSŁAW2009-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-10-05 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-05 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-05 do dziś
480 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-10-05 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-10-05 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-10-05 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-05 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-05 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-05 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 30.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
2data złożenia 14.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
3data złożenia 08.12.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 -31 GRUDNIA 20082009-12-21 do dziś
4data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
6data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
7data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
9data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
10data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
11data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
12data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
14data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-06 do dziś
15data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2OD 31.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
31 STYCZNIA 2008 -31 GRUDNIA 20082009-12-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
31 STYCZNIA 2008 -31 GRUDNIA 20082009-12-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-06 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów