„HEXADOME POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000251066
Numer REGON: 300238235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2010-04-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/11306/10/788]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXADOME POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2010-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZALIWSKIEGO nr domu 9 A kod pocztowy 04-145 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2006 R. NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU, REP. A NR 260/2006.2006-02-20 do dziś
218.12.2006, NR REP. A 6201/2006, NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KN KÓRNIK ZMIANA § 22007-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADEXSI S.A.2006-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2006-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-02-20 do dziś
228 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-02-20 do dziś
337 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2006-02-20 do dziś
445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-02-20 do dziś
545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-02-20 do dziś
645 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-02-20 do dziś
745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-02-20 do dziś
845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-02-20 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-02-20 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-02-20 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-02-20 do dziś
1222 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-02-20 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-02-20 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-02-20 do dziś
1545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-02-20 do dziś
1645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-02-20 do dziś
1745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-02-20 do dziś
1845 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-02-20 do dziś
1945 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-02-20 do dziś
2045 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-02-20 do dziś
2151 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2006-02-20 do dziś
2251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-20 do dziś
2322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-20 do dziś
2451 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2006-02-20 do dziś
2551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-02-20 do dziś
2651 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-02-20 do dziś
2751 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-02-20 do dziś
2860 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-02-20 do dziś
2960 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-02-20 do dziś
3063 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-02-20 do dziś
3163 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-02-20 do dziś
3263 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-02-20 do dziś
3365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-02-20 do dziś
3428 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-20 do dziś
3565 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-20 do dziś
3670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-20 do dziś
3770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-02-20 do dziś
3870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-02-20 do dziś
3970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-02-20 do dziś
4072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-02-20 do dziś
4174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-02-20 do dziś
4274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-02-20 do dziś
4374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-02-20 do dziś
4474 40 Z REKLAMA2006-02-20 do dziś
4528 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-20 do dziś
4674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-02-20 do dziś
4774 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-02-20 do dziś
4874 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-02-20 do dziś
4974 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-20 do dziś
5075 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2006-02-20 do dziś
5190 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2006-02-20 do dziś
5293 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-20 do dziś
5328 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-02-20 do dziś
5428 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-02-20 do dziś
5528 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-02-20 do dziś
5628 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
2data złożenia 06.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.02.2010 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 3.02.2010 R., NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU, REP. A NR 679/20102010-04-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2010-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoROHMER2010-04-23 do dziś
2. ImionaFRÉDÉRIC IGNACE2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.02.2010 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.02.2010 R., NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU, REP. A NR 679/20102010-04-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów