BUSINESS COMMUNICATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000250690
Numer REGON: 300223430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214694/20/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300223430 NIP 76425094762007-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS COMMUNICATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2006-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. DĄBROWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2016-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BCGROUP.COM.PL2012-08-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BCGROUP.COM.PL2012-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2006 R., REP. A NR 245/2006, NOTARIUSZ ZYGMUNT KUFEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE.2006-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYK2006-02-14 do dziś
2. ImionaROMUALD2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.500,00 ZŁ2012-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYK2006-02-14 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.000,00 ZŁ2012-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMP2012-08-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MAREK2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.400,00 ZŁ2012-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2010-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYK2011-08-10 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2011-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYK2009-04-17 do dziś
2. ImionaROMUALD2009-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMP2009-04-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MAREK2009-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYK2006-02-14 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 12 Z WYDAWANIE GAZET2006-02-14 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2006-02-14 do dziś
345 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-02-14 do dziś
445 44 A MALOWANIE2006-02-14 do dziś
550 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
650 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
750 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-02-14 do dziś
851 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-02-14 do dziś
951 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-02-14 do dziś
1052 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-02-14 do dziś
1152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-02-14 do dziś
1222 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-02-14 do dziś
1352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-02-14 do dziś
1452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-02-14 do dziś
1552 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-02-14 do dziś
1652 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-02-14 do dziś
1752 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-02-14 do dziś
1852 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-14 do dziś
1965 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-02-14 do dziś
2065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-14 do dziś
2167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2006-02-14 do dziś
2271 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-02-14 do dziś
2322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-14 do dziś
2472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-02-14 do dziś
2572 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-02-14 do dziś
2672 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-02-14 do dziś
2772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-02-14 do dziś
2872 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-02-14 do dziś
2972 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-02-14 do dziś
3072 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-02-14 do dziś
3174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2006-02-14 do dziś
3274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-02-14 do dziś
3374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-02-14 do dziś
3422 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2006-02-14 do dziś
3574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-02-14 do dziś
3674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-02-14 do dziś
3774 40 Z REKLAMA2006-02-14 do dziś
3874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-02-14 do dziś
3974 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-02-14 do dziś
4074 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-02-14 do dziś
4174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-02-14 do dziś
4275 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2006-02-14 do dziś
4380 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-02-14 do dziś
4485 32 C POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA2006-02-14 do dziś
4522 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2006-02-14 do dziś
4630 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2006-02-14 do dziś
4736 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2006-02-14 do dziś
4845 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-02-14 do dziś
4945 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2007 okres 14.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
2data złożenia 19.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
3data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-17 do dziś
4data złożenia 09.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
5data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
7data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
13data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-17 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-17 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów