SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” Z SIEDZIBĄ W RACOCIE

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000250624
Numer REGON: 411120803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[RDF/568945/23/843]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 411120803 NIP 69816007762007-01-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” Z SIEDZIBĄ W RACOCIE2006-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 432 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE2006-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość RACOT2006-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RACOT ulica KOŚCIAŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN kraj POLSKA 2006-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.03.1999 R.2006-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2006-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOSMACZ2019-10-24 do dziś
2. ImionaLECH2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-24 do dziś
21. NazwiskoKRAKOWIAK2007-01-22 do dziś
2. ImionaMAREK2007-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2019-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-22 do dziś
31. NazwiskoKUNC2007-01-22 do dziś
2. ImionaWANDA2007-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-22 do dziś
41. NazwiskoPOGORZELSKI2006-02-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2006-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDNACHOWSKA2007-01-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2007-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANEK2007-01-22 do dziś
2. ImionaROMAN2007-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIECKA2006-02-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2006-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2006-02-09 do dziś
2. ImionaDAMIAN2006-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
2data złożenia 14.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
3data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
4data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
5data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
6data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
7data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
8data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
9data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
10data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
11data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-08 do dziś
12data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
13data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142022-07-05 do dziś
14data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-07-05 do dziś
15data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-07-05 do dziś
16data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-05 do dziś
17data złożenia 28.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
18data złożenia 02.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-08 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142022-07-05 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-07-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-07-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów