A.G.MILENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000250556
Numer REGON: 932245533
Numer NIP: 8951729727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512924/23/720]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932245533 NIP 89517297272007-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.G.MILENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 7114 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2006-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UJEJSKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 51-141 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.1997 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REPERTORIUM A NR 1460/97; 03.01.2006 R., NOTARIUSZ BARBARA WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4A/2, REPERTORIUM A NR 57/2006, ZMIANA PAR. 6, PAR. 7 UST. 3, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18 I PAR. 23 UMOWY SPÓŁKI; 02.02.2006 R., NOTARIUSZ BARBARA WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4A/2, REPERTORIUM A NR 1061/2006, ZMIANA PAR. 13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-15 do dziś
204.12.2007 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. MUZEALNYM 7/1, REPERTORIUM A NR 4033/2007, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-14 do dziś
313.05.2010 R., NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 61, REP. A NR 3968/2010, ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-09-21 do dziś
415.03.2021 R., NOTARIUSZ EWELINA SUCHARSKA-KROM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 1956/2021; ZMIANA: §7 UST. 3; W §11 DODANO UST. 6; §17 UST. 5; §19.2021-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁASIŃSKA2006-02-15 do dziś
2. ImionaTERESA ANNA2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.990 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.000 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16183100,00 ZŁ2006-02-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2006-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁASIŃSKA2006-02-15 do dziś
2. ImionaTERESA ANNA2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA POMYKAŁA2006-02-15 do dziś
2. ImionaADRIANA2006-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-09-21 do dziś
213 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-09-21 do dziś
314 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2010-09-21 do dziś
414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-09-21 do dziś
514 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-09-21 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-09-21 do dziś
722 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-09-21 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-21 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-21 do dziś
1046 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-09-21 do dziś
1146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-09-21 do dziś
1246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-09-21 do dziś
1346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-09-21 do dziś
1446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-09-21 do dziś
1546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-09-21 do dziś
1646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-09-21 do dziś
1746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-21 do dziś
1847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-21 do dziś
1964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-09-21 do dziś
2066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-09-21 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-21 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-21 do dziś
2373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
2data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
3data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
4data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
5data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
6data złożenia 20.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-27 do dziś
7data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
8data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
14data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
15data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
16data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
18data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
62010 ROK2011-06-27 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
62010 ROK2011-06-27 do dziś
701.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów