„EN-REM PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000250247
Numer REGON: 300232362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2018-07-22
Sygnatura akt[RDF/639222/18/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EN-REM PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI2012-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORNIKI ulica ZAKŁADOWA nr domu 1 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 2012-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA DNIA 18.01.2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, REP. A NR 398/2006.2006-02-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.2012 R., REP. A NR 7882/2012, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KOŚCIUSZKI 86/6, 61-715 POZNAŃ, ZMIENIONO § 2, § 7.2012-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORTUS2006-02-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2006-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ2013-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORTUS2006-02-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2006-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKORTUS2012-09-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2012-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-09-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-09-19 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-09-19 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-09-19 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-09-19 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-09-19 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-19 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-19 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-09-19 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-09-19 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-09-19 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-09-19 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-09-19 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-09-19 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-09-19 do dziś
1543 31 Z TYNKOWANIE2012-09-19 do dziś
1643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-09-19 do dziś
1743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-09-19 do dziś
1843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-09-19 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-09-19 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-19 do dziś
2146 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-09-19 do dziś
2246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-19 do dziś
2346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-09-19 do dziś
2446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-09-19 do dziś
2547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-19 do dziś
2647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-19 do dziś
2747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-09-19 do dziś
2847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-09-19 do dziś
2947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-19 do dziś
3049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-19 do dziś
3153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-09-19 do dziś
3255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-09-19 do dziś
3355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-09-19 do dziś
3458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-09-19 do dziś
3562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-09-19 do dziś
3662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-09-19 do dziś
3762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-09-19 do dziś
3863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-09-19 do dziś
3963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-09-19 do dziś
4063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-19 do dziś
4171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-09-19 do dziś
4271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-19 do dziś
4373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-09-19 do dziś
4473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-09-19 do dziś
4574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-09-19 do dziś
4682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-09-19 do dziś
4795 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-09-19 do dziś
4896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-19 do dziś
4997 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2012-09-19 do dziś
5098 10 Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY2012-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres 18.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
2data złożenia 21.05.2008 okres OD DNIA 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-06-17 do dziś
3data złożenia 27.05.2009 okres OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-06-03 do dziś
4data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
5data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
7data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
2OD DNIA 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-06-17 do dziś
3OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-06-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
2OD DNIA 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-06-17 do dziś
3OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-06-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów