HOTELE DONIMIRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000250191
Numer REGON: 120178908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-26
Sygnatura akt[RDF/416214/22/452]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120178908 NIP 67623124222007-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOTELE DONIMIRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PARKOWA nr domu 11 kod pocztowy 30-538 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2006 R., NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, KANC.NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 183/2006 UMOWA SPÓŁKI2006-02-02 do dziś
223.12.2009 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ -WIECZOREK, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 14758/2009 -ZMIENIONO § 2 I § 72010-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONIMIRSKI2007-07-20 do dziś
2. ImionaJERZY MARIA2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH2007-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2006-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONIMIRSKI2007-07-20 do dziś
2. ImionaJERZY MARIA2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-25 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-25 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-03-25 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-03-25 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-25 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-03-25 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-03-25 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-25 do dziś
947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-03-25 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-25 do dziś
1147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-03-25 do dziś
1249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-03-25 do dziś
1349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-03-25 do dziś
1449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-25 do dziś
1555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-03-25 do dziś
1655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-03-25 do dziś
1755 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-03-25 do dziś
1855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-03-25 do dziś
1956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-25 do dziś
2056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-25 do dziś
2156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-03-25 do dziś
2256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-03-25 do dziś
2356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-03-25 do dziś
2458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-03-25 do dziś
2558 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-03-25 do dziś
2658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-03-25 do dziś
2758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-25 do dziś
2863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-25 do dziś
2963 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-03-25 do dziś
3064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-03-25 do dziś
3166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-25 do dziś
3266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-03-25 do dziś
3366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-03-25 do dziś
3466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-03-25 do dziś
3568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-25 do dziś
3668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-25 do dziś
3768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-25 do dziś
3868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-25 do dziś
3969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-03-25 do dziś
4070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-03-25 do dziś
4170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-25 do dziś
4271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-25 do dziś
4371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-25 do dziś
4471 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-03-25 do dziś
4571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-25 do dziś
4672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
4773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-25 do dziś
4873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-03-25 do dziś
4973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-03-25 do dziś
5073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-03-25 do dziś
5173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-25 do dziś
5274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-03-25 do dziś
5374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-03-25 do dziś
5474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
5577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-03-25 do dziś
5677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-03-25 do dziś
5777 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2010-03-25 do dziś
5877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-25 do dziś
5977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-03-25 do dziś
6077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-03-25 do dziś
6178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-25 do dziś
6279 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
6379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
6479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-03-25 do dziś
6579 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
6679 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-03-25 do dziś
6779 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
6880 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-03-25 do dziś
6980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-03-25 do dziś
7081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-03-25 do dziś
7181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-03-25 do dziś
7281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-03-25 do dziś
7381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-03-25 do dziś
7482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-03-25 do dziś
7582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-03-25 do dziś
7682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-03-25 do dziś
7782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-03-25 do dziś
7882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-03-25 do dziś
7982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
8090 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
8190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
8290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-03-25 do dziś
8391 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2010-03-25 do dziś
8493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-25 do dziś
8593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-03-25 do dziś
8693 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2010-03-25 do dziś
8793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-25 do dziś
8895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-03-25 do dziś
8996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-25 do dziś
9096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
9147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-03-25 do dziś
9217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-03-25 do dziś
9318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-03-25 do dziś
9418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-03-25 do dziś
9518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-03-25 do dziś
9618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-03-25 do dziś
9732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
9841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-25 do dziś
9941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-25 do dziś
10042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-03-25 do dziś
10142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-03-25 do dziś
10242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres 17.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-15 do dziś
4data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
5data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
6data złożenia 23.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
7data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
8data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-12 do dziś
15data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
16data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-11-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-11-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów