INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000250151
Numer REGON: 220172848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387186/22/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2006-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica STAROMIEJSKA nr domu 26 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2006-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 STYCZEŃ 2006 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA DĘBSKA-MIKLIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W LĘBORKU UL. CZOŁGISTÓW 27, REP. „A” NR 295/20062006-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2006-02-01 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2006-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES JEDNOOSOBOWO2006-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2008-02-05 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOWA2008-02-05 do dziś
2. ImionaANITA EWA2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-02-05 do dziś
21. NazwiskoWOŁOSIUK2018-10-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
31. NazwiskoNOWAKOWSKI2018-10-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-24 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-10-24 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-10-24 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2018-10-24 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-10-24 do dziś
646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-10-24 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2018-10-24 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-10-24 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
2data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
3data złożenia 14.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
4data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
5data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
6data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
7data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
9data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
10data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
11data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
12data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
13data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
14data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
15data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
16data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów