SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W TRZĘSACZU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000249919
Numer REGON: 091559630
Numer NIP: 5542109523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/6358/22/550]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0915596302006-01-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W TRZĘSACZU2006-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze RSA -8882006-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina DOBRCZ miejscowość TRZĘSACZ2006-01-26 do dziś
2. Adresnr domu 21 kod pocztowy 86-022 poczta DOBRCZ 2006-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.10.1996 R. -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI2006-01-26 do dziś
23 LIPCA 2014 ROKU, DODANO DZIAŁ B (1) W PUNKCIE III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WRAZ Z PARAGRAFAMI § 15 (1), § 15 (2), § 15 (3), § 15 (4), § 15 (5), § 15 (6).2014-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2006-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2006-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2006-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHOŁYSZ2022-08-09 do dziś
2. ImionaFILIP CEZARY2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2022-08-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
21. NazwiskoKURZAWSKI2022-08-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-08-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
31. NazwiskoOŚMIAŁOWSKA2022-08-09 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2022-08-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
41. NazwiskoHODANA2022-08-09 do dziś
2. ImionaEWA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2022-08-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-09 do dziś
51. NazwiskoCIESIELSKI2006-01-26 do dziś
2. ImionaHENRYK2006-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2006-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-26 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2006-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-26 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2006-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-26 do dziś
81. NazwiskoŁOŻYCA2006-01-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2006-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2006-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2022-04-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JÓZEF2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2022-04-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaANHALT2022-04-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2022-04-28 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2015-04-20 do dziś
2. ImionaIZABELA2015-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 GOSPODARKA POSIADANYMI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I PRZYJĘTYM W ADMINISTRACJĘ2006-01-26 do dziś
226 6 PRODUKCJA POMOCNICZA DLA USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH PRODUKCJA POLBRUKU, PUSTAKÓW2006-01-26 do dziś
320 30 Z WYKONYWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-01-26 do dziś
445 25 D KONSERWACJA, NAPRAWA I BUDOWA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW2006-01-26 do dziś
570 11 Z BUDOWANIE, NABYWANIE LUB SPRZEDAWANIE OBIEKTÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH2006-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
2data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2006 - 31.12.20062013-10-25 do dziś
3data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-10-25 do dziś
4data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-10-25 do dziś
5data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-10-25 do dziś
6data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-10-25 do dziś
7data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-10-25 do dziś
8data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
9data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
13data złożenia 28.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-29 do dziś
14data złożenia 04.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
15data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
16data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
17data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062013-10-25 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072013-10-25 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-10-25 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-10-25 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-10-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-10-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062013-10-25 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072013-10-25 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-10-25 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-10-25 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-10-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-10-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów