BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000249541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2009-03-31
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/3293/9/534]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Tbd
1. Tbdnie posiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego2006-01-26 do dziś
3. TbdBONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE2007-04-12 do dziś
6. TbdTAK2006-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
1. Tbdkraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina PIASKI miejscowość MARYSIN2006-01-26 do dziś
2. Tbdkod pocztowy 63-820 poczta PIASKI2006-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Tbd108.03.2005 R.2006-01-26 do dziś
210.04.2007 R. -ZMIENIONO: NAZWĘ STATUTU, § 1, § 9, § 12, § 14 PKT 2, -DODANO: PREAMBUŁĘ, § 4 PKT 13, § 5, § 6 PKT 12, § 11 PKT 3, § 14 PKT 4, -SKREŚLONO: DOTYCHCZASOWY § 6, § 10, DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 5 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 6, DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 11 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 10, DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 12 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 11, DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 13 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 12, DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 14 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 13, DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 15 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 14.2007-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. TbdNIEOZNACZONY2006-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. TbdPRZEOR KONWENTU OO BONIFRATRÓW W MARYSINIE2006-01-26 do dziś
2. TbdOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU OŚRODKA SKŁADA SAMODZIELNIE PRZEOR KONWENTU BONIFRATRÓW W MARYSINIE.2006-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdPIETRZKIEWICZ2008-06-12 do dziś
2. TbdWOJCIECH CZESŁAW AMBROŻY MARIA2008-06-12 do dziś
3. Tbd***********2008-06-12 do dziś
5. TbdPRZEOR KONWENTU2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. TbdPROWINCJAŁ ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO2006-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
11. TbdFRONCZAK2006-01-26 do dziś
2. TbdKRZYSZTOF2006-01-26 do dziś
3. Tbd***********2006-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Tbd1data złożenia 17.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-10 do dziś
2data złożenia 09.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
3data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-31 do dziś
4. Tbd101.01.2006 R. -31.12.2006 R. (SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) 17.04.2007 R.2007-05-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R. (SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO), 09.05.20082008-05-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R. (SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO), 26.03.20092009-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Tbd1) PRZECIWSTAWIANIE SIĘ I ZWALCZANIE WSZELKICH AKTÓW PRZEMOCY, 2) PRZYCZYNIANIE SIĘ DO WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, 3) POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH LUDZI BIEDNYCH, 4) NIESIENIE POMOCY LUDZIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, 5) UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOZNAWANĄ PRZEMOCĄ, 6) PROFILAKTYKA I EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEZWYCIĘŻENIA TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOZNAWANĄ PRZEMOCĄ, 7) PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA, 8) PRZEPROWADZANIE WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH, 9) OCHRONA I POMOC POSZKODOWANYM, 10) POBUDZANIE SOLIDARNOŚCI I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ, 11) PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU NA RZECZ POMOCY LUDZIOM BIEDNYM I SAMOTNYM, 12) ZAPEWNIENIE OPIEKI DUCHOWEJ, 13. PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY SYTUACJI DZIECI I UDZIELENIE IM WSPARCIA.2007-04-12 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa
2. Tbd185 31 B PRZECIWSTAWIANIE SIĘ I ZWALCZANIE WSZELKICH AKTÓW PRZEMOCY2006-01-26 do dziś
285 32 C POBUDZANIE SOLIDARNOŚCI I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ2006-01-26 do dziś
385 32 C PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU NA RZECZ POMOCY LUDZIOM BIEDNYM I SAMOTNYM2006-01-26 do dziś
491 31 Z ZAPEWNIENIE OPIEKI DUCHOWEJ2006-01-26 do dziś
585 31 B PRZYCZYNIANIE SIĘ DO WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI2006-01-26 do dziś
685 32 C POPRAWA WARUNKÓW BYTOWYCH LUDZI BIEDNYCH2006-01-26 do dziś
785 31 B NIESIENIE POMOCY LUDZIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH2006-01-26 do dziś
885 31 B UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOZNAWANĄ PRZEMOCĄ2006-01-26 do dziś
985 32 C PROFILAKTYKA I EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEZWYCIĘŻANIA TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOZNAWANĄ PRZEMOCĄ2006-01-26 do dziś
1085 32 C PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA2006-01-26 do dziś
1185 32 C PRZEPROWADZANIE WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH2006-01-26 do dziś
1285 32 C OCHRONA I POMOC POSZKODOWANYM2006-01-26 do dziś
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów