RAPID SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000249111
Numer REGON: 280084617
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-02-26
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/2602/21/555]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAPID SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2017-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. SPRZĘTOWA nr domu 2 kod pocztowy 10-467 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2021-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2006 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 384/20062006-01-20 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.10.2011 R. REP. A NR 10268/2011, NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO: § 4 I § 6 UST. 1 UMOWY.2011-10-14 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.04.2014 R., REP. A NR 819/2014, NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO: § 2 UST. 1, 2, § 4, § 5, § 6 UST. 1, 3, W § 13 SKREŚLONO UST. 7, ZMIENIONO § 14 UST. 2 UMOWY2014-06-12 do dziś
403.09.2014 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1822/2014 - ZMIENIONO § 9, DODANO § 14A2014-10-02 do dziś
510.02.2021 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 289/2021, ZMIENIONO: §2, § 4, § 14, SKREŚLONO § 9, § 14A, PARAGRAFY 10,11,12,13,14,15,16,17 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO KOLEJNE NUMERY: 9,10,11,12,13,14,15,162021-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCEK2021-02-26 do dziś
2. ImionaDOBIESŁAW MARCIN2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000,00 ZŁ2021-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRYCZUK2021-02-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000,00 ZŁ2021-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego152000,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2014-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCEK2021-02-26 do dziś
2. ImionaDOBIESŁAW MARCIN2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZERZYCKA2021-02-26 do dziś
2. ImionaLIDIA IZABELA2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-02-26 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2021-02-26 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-02-26 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-02-26 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-26 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-02-26 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-26 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2007 okres 2006 R.2007-09-24 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
3data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 2010 R.2011-09-15 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
8data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
10data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-09-24 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-09-24 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
52010 R.2011-09-15 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów