SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000248902
Numer REGON: 000988158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-25
Sygnatura akt[RDF/393783/22/631]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000988158 NIP 83713079782008-12-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”2006-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze ARS 2062006-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2006-01-11 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 41 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW 2006-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.10.19972006-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2006-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK2006-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHRUŚLIŃSKA2012-08-07 do dziś
2. ImionaIRENA2012-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2012-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-07 do dziś
21. NazwiskoPACIORKOWSKI2006-01-11 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MARIAN2006-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2006-01-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-11 do dziś
31. NazwiskoKIERZKOWSKA2006-01-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IRENA2006-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2006-01-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-11 do dziś
41. NazwiskoWIECZOREK2006-01-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2006-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTCZAK2014-10-09 do dziś
2. ImionaTERESA2014-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYDLEWSKI2014-10-09 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW RYSZARD2014-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKI2010-03-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2010-03-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2010-03-03 do dziś
2. ImionaANTONI2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2006-01-11 do dziś
270 12 NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2006-01-11 do dziś
345 2 BUDOWA DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH I WIELOSTANOWISKOWYCH LOKALNYCH GARAŻY2006-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
2data złożenia 16.08.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-19 do dziś
3data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
4data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
5data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-11 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
7data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
8data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
16data złożenia 19.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
17data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów