BOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000248811
Numer REGON: 140384288
Numer NIP: 5291713195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278266/21/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140384288 NIP 52917131952007-05-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK2006-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MILANÓWEK ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 05-822 poczta MILANÓWEK kraj POLSKA 2015-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 06.01.2006 ROK, NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE PRZY AL.KRAKOWSKIEJ 36B, REP. A NR 169/20062006-01-10 do dziś
2DNIA 05.02.2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 582/2007, NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE ZMIENIONO PAR. 1.12007-05-02 do dziś
312.02.2015 R., REPERTORIU A NUMER 870/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR.4.1, PAR. 6, USUNIĘTO PAR. 25.2 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYCH2006-01-10 do dziś
2. ImionaKAMILA URSZULA2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁ2011-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYCH2006-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBODYCH2015-02-26 do dziś
2. ImionaKAMILA URSZULA2015-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-26 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-02-26 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-26 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-26 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-02-26 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-02-26 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-26 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-02-26 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-26 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2014 okres OD 21.01.2006 DO 31.12.20062014-03-12 do dziś
2data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-12 do dziś
3data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-12 do dziś
4data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-12 do dziś
5data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-12 do dziś
6data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-12 do dziś
7data złożenia 04.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
8data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-11 do dziś
9data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-11 do dziś
10data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
11data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-21 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
14data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.01.2006 DO 31.12.20062014-03-12 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-12 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-12 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-12 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.01.2006 DO 31.12.20062014-03-12 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-12 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-12 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-12 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów