„CUMULUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000248807
Numer REGON: 140913858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307880/21/931]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUMULUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK2006-01-10 do dziś
2. Adresulica NADARZYŃSKA nr domu 80 C kod pocztowy 05-822 poczta MILANÓWEK 2006-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOGUMIŁA GAŃKO 00-022 WARSZAWA UL. KRUCZA 51 LOK.103 REPERTORIUM A NR-1338/20052006-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJNIAK2006-01-10 do dziś
2. ImionaARTUR2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABIN2006-01-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMER2006-01-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMÓLSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaROMAN PAWEŁ2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYSZEWSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaLESZEK JERZY2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁOWSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WOJCIECH2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATYŃSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANTONI2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁOWSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WOJCIECH2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATYŃSKI2006-01-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ANTONI2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABIN2006-01-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2006-01-10 do dziś
271 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-01-10 do dziś
355 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-01-10 do dziś
450 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-01-10 do dziś
555 10 Z HOTELE2006-01-10 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-02-18 do dziś
2data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-02-18 do dziś
3data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-02-18 do dziś
4data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-18 do dziś
5data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-18 do dziś
6data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-18 do dziś
7data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-18 do dziś
8data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-18 do dziś
9data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
10data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-18 do dziś
11data złożenia 15.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
13data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
14data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
15data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-02-18 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-02-18 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-02-18 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-18 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-18 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-02-18 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-02-18 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-02-18 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-18 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-18 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów