SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZTERNASTKA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000248298
Numer REGON: 001295055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515918/23/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012950552006-08-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZTERNASTKA”2006-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 9752006-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-01-06 do dziś
2. Adresulica ZIEMOWITA nr domu 74 kod pocztowy 61-063 poczta POZNAŃ 2006-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.07.1996 R. -TEKST JEDNOLITY, 30.09.2005 R. -NOWY STATUT, 19.12.2005 R. -ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 1 I 2, PAR. 7 UST. 1 I 10, PAR. 10 UST. 5, PAR. 13 UST. 2, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15 UST. 2, PAR. 17 UST. 3, SKREŚLONO UST. 4, 5, 6, I 7 W PAR. 71, ZMIENIONO PAR. 72, DODANO PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-01-06 do dziś
206.06.2008 R. W § 4 PKT 1 DODANO PKT 6, W § 5 PKT 5, ROZDZIAŁ X PRIM, § 47 PRIM, § 57 PKT 1.18, § 77, ZMIENIONO: § 5 PKT 2.2 I 2.4, § 6 PKT 1, § 7 PKT 1, 3, 4, 10, § 9 PKT 4, 5 C; § 10 PKT 1, § 13 PKT 2.2 I PKT 4, § 14 PKT 2.2 I 2.4; § 15 PKT 1-5, § 18 PKT 1 I 2, § 19 PKT 1 A PKT 5 I 6 OZNACZONO JAKO 2 I 3, § 20 PKT 5 OZNACZONO JAKO 4, § 21 PKT 2, 3, 4, 5, § 22, § 26 PKT 1.1, PKT 3, § 32 PKT 3, § 34, § 35, § 40 PKT 3, 5, 7, § 45 PKT 2, § 46 PKT 1, § 42 PKT 2, § 50 PKT 4, § 51 PKT 1, 3, 4, 5, § 53 PKT 3, § 56 PKT 1, § 66 PKT 2, § 68 PKT 1.3, § 75, ROZDZIAŁ XIV, § 78, SKREŚLONO: § 19 PKT 1-4, § 20 PKT 4, § 24, § 50 PKT 5, § 77, ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-09-26 do dziś
326.06.2009 R. -ZMIANA PAR. 70 PKT 1 STATUTU2009-10-26 do dziś
422.06.2010 R. ZMIANY DOTYCZĄ DZIAŁU IV § 10 (1), § 29, § 45, § 48, § 51, § 68, § 73, § 752010-11-30 do dziś
519.01.2012 R., ZMIENIONO § 10 UST. 12012-03-23 do dziś
627.06.2018 R., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2006-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I OSOBY DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONEJ (PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU)2006-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚMIGIELSKA BUTKIEWICZ2023-06-19 do dziś
2. ImionaANNA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-19 do dziś
21. NazwiskoLAWRENZ2017-06-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-C PREZES ZARZĄDU2023-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-19 do dziś
31. NazwiskoNARTOWICZ FRANEK2017-06-28 do dziś
2. ImionaLUIZA WERONIKA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
41. NazwiskoGLINKA KŁODOWSKA2006-01-06 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2006-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2006-01-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-06 do dziś
51. NazwiskoSTRZYŻEWSKI2006-01-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ HIERONIM2006-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2006-01-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-06 do dziś
61. NazwiskoKACPRZAK2006-01-06 do dziś
2. ImionaBARBARA IRENA2006-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2006-01-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKA2023-02-17 do dziś
2. ImionaNATALIA JOLANTA2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2018-09-10 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2018-09-10 do dziś
2. ImionaANNA ADRIANNA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-09-25 do dziś
293 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2015-09-25 do dziś
368 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
2data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
4data złożenia 05.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
5data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
6data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
7data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
8data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12data złożenia 22.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
16data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
17data złożenia 10.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
18data złożenia 25.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
19data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-17 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów