ENERGETIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000248194
Numer REGON: 240249624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/308756/21/490]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2402496242006-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2021-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica UL. ALPEJSKA nr domu 40 kod pocztowy 41-404 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2021-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2005 R., NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 9563/20052006-01-27 do dziś
27.02.2006 R. NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 719/2006, ZMIANA PAR. 2 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-03-16 do dziś
302.04.2012 R., PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „ENERGETIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” -ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-07-24 do dziś
429.05.2014 R. REPERTORIUM „A” NR 4812/2014 NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA- MITAS KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA - MITAS, WERONIKA URGACZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 40-092 KATOWICE UL. MICKIEWICZA 15 ZMIENIONO: § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-07-22 do dziś
529.07.2020R. REP A NR 1727/2020 KAROLINA PAWEŁCZYK ZASTĘPCA NOTARIALNY NATARIUSZ ALICJI ŚWIERGOT KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO § 3 PKT 12021-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROEHRICH2010-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2010-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEGRO2014-07-22 do dziś
2. ImionaJOANNA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 45.000,00 ZŁ2014-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT.2006-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEGRO2014-07-22 do dziś
2. ImionaJOANNA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 61 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII2006-01-27 do dziś
251 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-01-27 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-01-27 do dziś
452 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-01-27 do dziś
552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-01-27 do dziś
652 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-01-27 do dziś
752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-27 do dziś
852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-01-27 do dziś
952 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-01-27 do dziś
1052 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-01-27 do dziś
1152 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-01-27 do dziś
1250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-27 do dziś
1352 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-01-27 do dziś
1452 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-01-27 do dziś
1560 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-01-27 do dziś
1663 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2006-01-27 do dziś
1763 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH TRANSPORTOWYCH2006-01-27 do dziś
1874 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-01-27 do dziś
1992 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-27 do dziś
2093 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-01-27 do dziś
2193 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-27 do dziś
2250 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-27 do dziś
2350 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-27 do dziś
2451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-27 do dziś
2551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-01-27 do dziś
2651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-01-27 do dziś
2751 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-01-27 do dziś
2851 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2006-01-27 do dziś
2932 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2014-07-22 do dziś
3046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-07-22 do dziś
3146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2014-07-22 do dziś
3246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-07-22 do dziś
3346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-07-22 do dziś
3446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-07-22 do dziś
3546 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2014-07-22 do dziś
3647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
3747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
3847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
3947 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-07-22 do dziś
4147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4647 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-22 do dziś
4747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-07-22 do dziś
4847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-07-22 do dziś
4949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-22 do dziś
5049 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-07-22 do dziś
5145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-22 do dziś
5279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2014-07-22 do dziś
5352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-07-22 do dziś
5474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-22 do dziś
5574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-07-22 do dziś
5682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-07-22 do dziś
5782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-07-22 do dziś
5882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-22 do dziś
5979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-22 do dziś
6085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2014-07-22 do dziś
6190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2014-07-22 do dziś
6245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-22 do dziś
6390 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2014-07-22 do dziś
6493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-07-22 do dziś
6585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-07-22 do dziś
6693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-07-22 do dziś
6796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-07-22 do dziś
6896 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-22 do dziś
6945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-22 do dziś
7046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-07-22 do dziś
7146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-07-22 do dziś
7246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-07-22 do dziś
7346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2007 okres 01.02.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
2data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
3data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
4data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-13 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-01 do dziś
6data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
7data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
11data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
15data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
32008 R.2009-09-09 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-13 do dziś
520102011-08-01 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
32008 R.2009-09-09 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-13 do dziś
520102011-08-01 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów