TALKI REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000247908
Numer REGON: 140361057
Numer NIP: 5213369849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/28939/20/65]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140361057 NIP 52133698492007-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKI REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTALKI REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ TALKI2010-10-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina WYDMINY miejscowość TALKI2010-10-29 do dziś
3. Adresmiejscowość TALKI nr domu 46 kod pocztowy 11-510 poczta WYDMINY kraj POLSKA 2010-10-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNAW WARSZAWIE, NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁAKOWSKI, REP. A NR 6958/20052005-12-27 do dziś
221.12.2007 R. -NOTARIUSZ GRAŻYNA BEATA SOCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KLECZEWSKA 49, REP. A NR 6801/2007 -ZMIANA: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.3, SKREŚLENIE: § 5, § 9 UST. 9.2 PKT 42008-02-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 4775/2008 Z DNIA 17.06.2008 R. GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA 01-826 WARSZAWA UL. KLECZEWSKA 49 ZMIANA § 9 UST. 9.52008-07-16 do dziś
415.12.2009 REP. A NR 7615/2009 -NOTARIUSZ GRAŻYNA BEATA SOCHA, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA BEATA SOCHA NOTARIUSZ, UL. KLECZEWSKA 49, 01-826 WARSZAWA, ZMIANA § 2, § 3, W § 9 PO PUNKCIE 9.2 DODAJE SIĘ PUNKT 9.2 Z INDEKSEM 1.2010-06-25 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NR 2871/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE KINGĘ NAŁĘCZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA - ŻELAŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA. ZMIENIONO TREŚĆ § 2; § 8 UMOWY SPÓŁKI. SKREŚLONO TREŚĆ: § 9 UST. 9.5. PKT 2; § 112015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOLIMOWSKA2005-12-27 do dziś
2. ImionaMARYLA ANNA2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały718 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 359.000 ZŁOTYCH2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERIKSSON2005-12-27 do dziś
2. ImionaSTIG LENNART2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.000 ZŁOTYCH2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLAK2005-12-27 do dziś
2. ImionaBEATA MONIKA2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały142 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.000,00 ZŁ2008-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„TALKI GOLF” SPÓŁKA AKCYJNA2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0164553142008-02-29 do dziś
4. Numer KRS0000030262 2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 705.500 ZŁOTYCH2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFFÄRSUTVECKLING CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG2010-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000 ZŁOTYCH2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-25 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUNDSTRÖM2010-06-25 do dziś
2. ImionaJAN2010-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.500 ZŁOTYCH2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1554500,00 ZŁ2010-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1285500,00 ZŁ2010-06-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-25 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-25 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2010-06-25 do dziś
456 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-06-25 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-06-25 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-06-25 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-06-25 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-25 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-25 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2007 okres 16.12.2005 -31.12.20062007-05-28 do dziś
2data złożenia 09.07.2008 okres 01.01. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
4data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
5data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
7data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.12.2005 -31.12.20062007-05-28 do dziś
201.01. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.12.2005 -31.12.20062007-05-28 do dziś
201.01. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.12.2015 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O. - TALKI REAL ESTATE - PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 15086/20152016-01-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE - JEDNOOSOBOWO2016-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.12.2015 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O. - TALKI REAL ESTATE - PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 15086/20152016-01-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów