BURMAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-19 godz. 21:19:05
Numer KRS: 0000247841
Numer REGON: 180092956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/7367/21/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURMAN -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2005-12-27 do dziś
2. Adresulica ZYGMUNTOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 35-025 poczta RZESZÓW 2005-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2005 R., NOTARIUSZ JOLANTA CZARTORYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. PLAC ŚRENIAWITÓW 6/3 NR REP. 1542/2005.2005-12-27 do dziś
218.02.2011 R. REP. A NR 359/2011 NOTARIUSZ JOLANTA CZARTORYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PLAC ŚRENIAWITÓW 6/3 ZMIANA § 5 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI.2011-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURMAN2005-12-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 399 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399.000,00 ZŁ2005-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURMAN2005-12-27 do dziś
2. ImionaKAMIL2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2005-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2005-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1370000,00 PLN2005-12-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU LI PROKURENT, LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.2005-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURMAN2005-12-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2005-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-22 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-02-22 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-02-22 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-22 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-02-22 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-02-22 do dziś
877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-02-22 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-02-22 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 15.03.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
2data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-22 do dziś
3data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
4data złożenia 22.02.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-22 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
8data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
9data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
14data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
15data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.03.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-22 do dziś
5OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
6OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.03.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-22 do dziś
5OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
6OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów