SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁONECZNA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000247795
Numer REGON: 330243514
Numer NIP: 6720008464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-08-17
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4634/23/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302435142005-12-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁONECZNA”2005-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 812005-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina ŚWIDWIN miejscowość ŚWIDWIN2005-12-28 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 6A kod pocztowy 78-300 poczta ŚWIDWIN 2005-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.03.1993 R. 23.04.2005 R. -NOWY TEKST STATUTU;2005-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2005-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIMOCH2014-07-01 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-01 do dziś
21. NazwiskoKAMIŃSKA ZAJĄC2013-09-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-06 do dziś
31. NazwiskoKACZOROWSKA2005-12-28 do dziś
2. ImionaGABRIELA KRYSTYNA2005-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-12-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-28 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-12-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-28 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-12-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIZDKA2023-08-17 do dziś
2. ImionaJAN ZBIGNIEW2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2023-08-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWECKA2023-08-17 do dziś
2. ImionaJÓZEFA MICHALINA2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-11 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.12.2008 okres 2007 R.2008-12-09 do dziś
2data złożenia 30.10.2009 okres 2008 R.2009-11-26 do dziś
3data złożenia 01.06.2010 okres 2005 R.2010-06-28 do dziś
4data złożenia 01.06.2010 okres 2006 R.2010-06-28 do dziś
5data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-03 do dziś
6data złożenia 03.10.2011 okres 2010 ROK2011-10-17 do dziś
7data złożenia 20.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-23 do dziś
8data złożenia 26.09.2013 okres 2012 ROK2013-10-16 do dziś
9data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
14data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
17data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
18data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-12-09 do dziś
22008 R.2009-11-26 do dziś
32005 R.2010-06-28 do dziś
42006 R.2010-06-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-03 do dziś
62010 ROK2011-10-17 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-23 do dziś
82012 ROK2013-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-12-09 do dziś
22008 R.2009-11-26 do dziś
32005 R.2010-06-28 do dziś
42006 R.2010-06-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-03 do dziś
62010 ROK2011-10-17 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-23 do dziś
82012 ROK2013-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów