SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUET”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000247385
Numer REGON: 610234823
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-02-22
Sygnatura akt[RDF/469567/23/111]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP6102348232005-12-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUET”2005-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU nr w rejestrze XIV 9302005-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość DOBRZELIN2005-12-19 do dziś
2. Adresulica WŁ. JAGIEŁŁY nr domu 103 kod pocztowy 99-319 poczta DOBRZELIN 2005-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY UCHWAŁĄ ZAŁOŻYCIELI NR 1/1995 Z DNIA 05 LIPCA 1995 R., ZMIENIONY W ZAKRESIE OKREŚLONYM W UCHWALE ZAŁOŻYCIELI NR 2/95 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 1995 R.2005-12-19 do dziś
2STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2007 R. Z DNIA 28.11.2007 R. UCHWAŁĄ NR 1/2008 R. WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.01.2008 R. ZMIENIONO: § 12, § 14, § 15, § 23, § 31, § 39, § 50, § 77, WPROWADZONO § 38 ZE ZNACZKIEM 1 STATUTU2008-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄDU DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2005-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIEDZIC2014-09-25 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JAN2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-25 do dziś
21. NazwiskoMELCHER2013-10-29 do dziś
2. ImionaKONRAD2013-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2013-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-29 do dziś
31. NazwiskoMIERZWIŃSKA2007-08-30 do dziś
2. ImionaALINA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-29 do dziś
41. NazwiskoMIERZWIŃSKI2005-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-12-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-19 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2005-12-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2014-09-25 do dziś
2. ImionaDANIEL2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWIŃSKA2014-09-25 do dziś
2. ImionaALINA2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-09-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2012-12-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2012-12-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-15 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-02-15 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-02-15 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-15 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-02-15 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-15 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-02-15 do dziś
893 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-30 do dziś
2data złożenia 03.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-07 do dziś
3data złożenia 13.08.2012 okres 20072012-12-14 do dziś
4data złożenia 13.08.2012 okres 20082012-12-14 do dziś
5data złożenia 13.08.2012 okres 20092012-12-14 do dziś
6data złożenia 13.08.2012 okres 20112012-12-14 do dziś
7data złożenia 02.10.2013 okres 2012 ROK2013-10-29 do dziś
8data złożenia 18.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
15data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17data złożenia 22.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-08-30 do dziś
22010 ROK2011-09-07 do dziś
320072012-12-14 do dziś
420082012-12-14 do dziś
520092012-12-14 do dziś
620112012-12-14 do dziś
72012 ROK2013-10-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-08-30 do dziś
22010 ROK2011-09-07 do dziś
320072012-12-14 do dziś
420082012-12-14 do dziś
520092012-12-14 do dziś
620112012-12-14 do dziś
72012 ROK2013-10-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów