L. J. STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000247068
Numer REGON: 200055118
Numer NIP: 9661829533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2024-06-19
Sygnatura akt[RDF/618123/24/982]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL. J. STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2005-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2005-12-14 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 19 kod pocztowy 15-027 poczta BIAŁYSTOK 2005-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2005 R.2005-12-14 do dziś
221.04.2006 R. ZMIENIONO § 32006-04-25 do dziś
329.09.2006 R. W § 2 DODANO UST. 32006-10-06 do dziś
427.04.2009 R. ZMIENIONO § 2 PKT 32009-05-15 do dziś
529.08.2011 R. ZMIENIONO § 2 PKT 32011-09-06 do dziś
601.01.2012 R. ZMIENIONO WSTĘP UMOWY, § 3, UCHYLONO § 4 UST. 42012-01-20 do dziś
701.01.2014 R. DODANO § 122014-09-29 do dziś
831.10.2014 R. ZMIENIONO NAGŁÓWEK, § 3 PKT. 1, PKT. 22014-11-26 do dziś
923.11.2020 R. ZMIENIONO § 2 PKT 32021-03-04 do dziś
1003.01.2023 R. - ZMIENIONO § 2 UST. 3 PKT 102023-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2005-12-14 do dziś
2. ImionaLILLA2005-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2005-12-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2005-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILJJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2008878182014-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000524486 2014-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2005-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaILJJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2008878182014-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000524486 2014-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2005-12-14 do dziś
2. ImionaLILLA2005-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2005-12-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2005-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-15 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-15 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-05-15 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-06 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-09-06 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-03-04 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-04 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2007 okres 2006 ROK2007-02-06 do dziś
2data złożenia 14.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-29 do dziś
3data złożenia 05.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-15 do dziś
4data złożenia 22.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-09 do dziś
5data złożenia 13.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-20 do dziś
6data złożenia 25.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-27 do dziś
7data złożenia 02.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-08 do dziś
8data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
9data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
10data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
11data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
13data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
14data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
15data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
16data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
17data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
18data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-02-06 do dziś
22007 ROK2008-05-29 do dziś
32008 ROK2009-05-15 do dziś
42009 ROK2010-08-09 do dziś
52010 ROK2011-04-20 do dziś
62011 ROK2012-04-27 do dziś
72012 ROK2013-04-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów