„CURATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000247025
Numer REGON: 060089105
Numer NIP: 7141936322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/423804/22/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060089105 NIP 71419363222009-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CURATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina LUBARTÓW miejscowość LUBARTÓW2005-12-13 do dziś
2. Adresulica ADAMA MICKIEWICZA nr domu 3-5 kod pocztowy 21-100 poczta LUBARTÓW 2006-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY Z DNIA 26 LISTOPADA 2005 R. PRZED NOTARIUSZEM DR. ROBERTEM FRONCEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ALEJACH RACŁAWICKICH 6/4A, ZA REPERTORIUM 6458/05.2005-12-13 do dziś
205.08.2009 R. NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 7478/2009 ZMIENIONO TREŚĆ § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-11-04 do dziś
311.04.2014 R. NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 8/1, REPERTORIUM A NR 3561/2014- ZMIENIONO PAR. 12, PO PAR. 13 DODANO PAR. 13A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-04-25 do dziś
426.06.2019R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 1258/2019, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO:§6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2014-10-31 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego48500,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2005-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZA2021-10-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2019-05-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTAŃCZYK2015-11-19 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-19 do dziś
21. NazwiskoREPA2015-09-22 do dziś
2. ImionaKAROL2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-22 do dziś
31. NazwiskoŁOJEWSKI2014-05-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORLIKOWSKA2021-10-27 do dziś
2. ImionaALICJA2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-10-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-11-04 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-04 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-11-04 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-11-04 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-11-04 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-04 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-11-04 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-11-04 do dziś
986 OPIEKA ZDROWOTNA2009-11-04 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2007 okres 26.11.2005 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
3data złożenia 30.10.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-11-04 do dziś
4data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
5data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
8data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
9data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
10data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
14data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
15data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.11.2005 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-11-04 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
601.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.11.2005 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
201.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-11-04 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
601.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2019-07-05 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ „CURATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DRODZE WYDZIELENIA CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (CENTRUM MEDYCZNE CURATE) I PRZENIESIENIA NA ISTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ - LOGISPHARM SP. Z O.O. (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NA PODSTAWIE ART. 529 §1 PKT 4 KSH) - UCHWAŁA NR 1/2019 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „CURATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26.06.2019R. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1258/2019, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE ORAZ UCHWAŁA NR 1/2019 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LOGISPHARM SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 26.06.2019R. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1264/2019, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów