LGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000246814
Numer REGON: 140118055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18681/21/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140118055 NIP 52133689102011-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2015-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica MAGAZNOWA nr domu 2 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 28.10.2005 R. -NOTARIUSZ TEDEUSZ SOJKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 8257/2005;2005-12-09 do dziś
208.09.2011 R., REP. A NR 64802/2011, ROMAN TOKARCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKI, KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZ SOJKA, UL. DOMANIEWSKA 39A, WARSZAWA, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO, ZMIANA OD § 1 DO § 17.2011-10-03 do dziś
308.04.2015R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA, RYNEK 7 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6318/2015.ZMIANA: §2.2015-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLGI AUSTRIA GMBH2011-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21450 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.145.000,00 (DWA MILIONY STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2013-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2145000,00 ZŁ2013-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENZ2021-07-23 do dziś
2. ImionaANDREAS MARTIN2021-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2021-05-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2011-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2011-10-03 do dziś
252 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2011-10-03 do dziś
352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2011-10-03 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-10-03 do dziś
550 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2011-10-03 do dziś
650 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2011-10-03 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-10-03 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-10-03 do dziś
952 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2011-10-03 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
2data złożenia 11.10.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-12-05 do dziś
3data złożenia 11.10.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-05 do dziś
4data złożenia 03.01.2013 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2013-01-18 do dziś
5data złożenia 03.01.2013 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-01-18 do dziś
6data złożenia 03.01.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-18 do dziś
7data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
8data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
9data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
10data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
11data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
12data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
13data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
14data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
15data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-12-05 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-05 do dziś
401.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2013-01-18 do dziś
501.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-01-18 do dziś
601.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-18 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-12-05 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-05 do dziś
401.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2013-01-18 do dziś
501.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-01-18 do dziś
601.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-18 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów