AWM DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000246639
Numer REGON: 020208044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2017-11-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/43993/17/264]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0202080442006-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAWM DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SIENNA nr domu 14 kod pocztowy 51-349 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOFA LEGIĘCIA, Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU MUZEALNYM 9/3, REPERTORIUM A NR 4203/2005.2005-12-08 do dziś
218.10.2006 R. -NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC MUZEALNY 9/3, REPERTORIUM A NR 4073/2006, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2006-11-06 do dziś
314.12.2009 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11 REP. A NR 7810/2009 -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI. 12.01.2010 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11 REP. A NR 161/2010 -ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2010-02-26 do dziś
2. ImionaMARIOLA ELŻBIETA2010-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały698 (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 698.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁACZKIEWICZ2010-02-26 do dziś
2. ImionaANETA RENATA2010-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały233 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 233 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.2010-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2015-01-26 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały463 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 463.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2016-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2015-01-26 do dziś
2. ImionaPAULINA KATARZYNA2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały464 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 464.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2015-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2015-01-26 do dziś
2. ImionaKAMILA JOANNA2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały464 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 464.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2015-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2324000,00 ZŁ2010-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11874000,00 ZŁ2010-02-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2017-10-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA ELŻBIETA2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoNOWICKI2017-11-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWNICTWO2017-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2017-11-24 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2017-11-24 do dziś
316 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2017-11-24 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2017-11-24 do dziś
546 7 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2017-11-24 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-24 do dziś
752 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2017-11-24 do dziś
878 10 Z REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2017-11-24 do dziś
947 91 Z HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.09.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-09-15 do dziś
2data złożenia 01.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
3data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-26 do dziś
4data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-26 do dziś
5data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-26 do dziś
6data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-26 do dziś
7data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
8data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
9data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-09-15 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-26 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-26 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-09-15 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-26 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-26 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów