„A & K AGMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000246507
Numer REGON: 006100961
Numer NIP: 6121766276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2016-06-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/9466/16/394]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006100961 NIP 61217662762008-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & K AGMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 7392005-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina OSIECZNICA miejscowość ŚWIĘTOSZÓW2005-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOSZÓW ulica UŁAŃSKA nr domu 2 H kod pocztowy 59-726 poczta ŚWIĘTOSZÓW kraj POLSKA 2006-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.1990 ROK, NOTARIUSZ M. MATYJA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM A NR 1832/90 29.09.2005 ROK, NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 4570/2005 ZMIANA §§ 2, 3, 5, 7.1, 8, 9, 16, 18, 20, 25, WYKREŚLENIE §192005-12-09 do dziś
221.02.2008 R., REP. A NUMER 1669/2008, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD KOCZOCIK, SZPROTAWA UL. KOŚCIUSZKI 50; ZMIANA: § 7 UST. 1, § 8.2008-03-26 do dziś
317.10.2008R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7468/2008, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD KOCZOCIK, SZPROTAWA UL. KOŚCIUSZKI 50; ZMIANA § 52008-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2008-11-20 do dziś
2. ImionaALICJA ZOFIA2008-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000, 00 ZŁ. (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULECZKA2010-02-23 do dziś
2. ImionaALINA2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000, 00 ZŁ. (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2010-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2008-03-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHWACKI2016-06-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2016-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-20 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-20 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-20 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-20 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-11-20 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-11-20 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-11-20 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-11-20 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-20 do dziś
1047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-11-20 do dziś
1147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-11-20 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-11-20 do dziś
1352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-11-20 do dziś
1496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-20 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-11-20 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-20 do dziś
1745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2005 -31.12.2005 KOREKTA2008-09-22 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
7data złożenia 09.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-28 do dziś
8data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-04 do dziś
9data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 KOREKTA2008-09-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-09-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-03-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-08-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 KOREKTA2008-09-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-09-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-03-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów