„GRUPA-ELEKTROSERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000246190
Numer REGON: 240244354
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-11-12
Sygnatura akt[RDF/361108/21/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPA-ELEKTROSERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2005-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica WOLNOŚCI nr domu 330 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2012-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2005 R. -NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 6775/20052005-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIŃSKI2005-12-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000, 00; -ZŁ2008-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2005-12-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500, 00; -ZŁ2008-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWIERUT2005-12-02 do dziś
2. ImionaROBERT ANTONI2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500, 00; -ZŁ2008-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KOŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIŃSKI2005-12-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2005-12-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWIERUT2005-12-02 do dziś
2. ImionaROBERT ANTONI2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-02 do dziś
245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2005-12-02 do dziś
345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2005-12-02 do dziś
445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-12-02 do dziś
552 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-12-02 do dziś
674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-02 do dziś
731 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2005-12-02 do dziś
831 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2005-12-02 do dziś
931 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-02 do dziś
1033 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2005-12-02 do dziś
1145 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-12-02 do dziś
1245 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-12-02 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-12-02 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2007 okres 01.02.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
2data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
3data złożenia 24.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-02 do dziś
4data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
5data złożenia 18.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
6data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
7data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
8data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
10data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
11data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
13data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
14data złożenia 12.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów