ENCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000246008
Numer REGON: 340089146
Numer NIP: 8741684964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-01-27
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/11634/21/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340089146 NIP 87416849642014-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość WYBUDOWANIE MICHAŁOWO2018-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WYBUDOWANIE MICHAŁOWO ulica DZIAŁKOWA nr domu 40B kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2018-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ KĘDZIERSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23 REP. A NR 261/20052005-11-29 do dziś
222.12.2009 R.; REP. A NR 14979/2009; KANCELRAIA NOTARIALNA WACŁAW JANKOWSKI; ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI;2010-01-19 do dziś
317.01.2018R.; REP. A NR 571/2018; NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SĄDOWA 8A, 87-300 BRODNICA ZMIANA §3 UMOWY2018-02-26 do dziś
430.06.2021 R., REP. A NR 7362/2021, NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, UL. SĄDOWA 8A, 87-300 BRODNICA, ZMIENIONO § 7 (AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2021 R. ZOSTAŁ SPROSTOWANY NA MOCY AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.12.2021 R., REP. A NR 15169/2021, NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, UL. SĄDOWA 8A, 87-300 BRODNICA).2022-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKI2022-01-27 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25250 ZŁ2022-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKA2022-01-27 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2022-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały535 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26750 ZŁ2022-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 PLN2005-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152000,00 PLN2005-11-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB VICE PREZES JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKI2005-11-29 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2005-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2022-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKA2010-01-19 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2005-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-01-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-19 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-02-26 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-26 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-26 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-26 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-26 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-01-27 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2007 okres 2006 R.2007-08-22 do dziś
2data złożenia 03.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-21 do dziś
3data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
4data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
5data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
6data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-17 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-29 do dziś
8data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
10data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
11data złożenia 17.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
12data złożenia 07.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
13data złożenia 08.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
16data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-08-22 do dziś
22007 ROK2008-08-21 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
62011 ROK2012-08-17 do dziś
72012 ROK2013-08-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-08-22 do dziś
22007 ROK2008-08-21 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
62011 ROK2012-08-17 do dziś
72012 ROK2013-08-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów