FIRMA HANDLOWA KUBUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000245879
Numer REGON: 120147658
Numer NIP: 6821666677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501381/23/63]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1201476582006-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KUBUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina PAŁECZNICA miejscowość NADZÓW2005-12-13 do dziś
2. Adresnr domu 34 kod pocztowy 32-109 poczta PAŁECZNICA 2005-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2005 R. NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10512/20052005-11-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 11903/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ CYZ -HEJMO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ZMIENIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: -SKREŚLENIE TREŚCI PAR. 3 ORAZ PUNKTÓW: 1, 4, 5 I 6 W PAR. 4 I NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA -SKREŚLENIE PAR. 17 W CAŁOŚCI I PRZENUMEROWANIE KOLEJNOŚCI POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2006-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2005-11-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5997 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 599.700 ZŁ2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego599800,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1216000,00 PLN2005-11-28 do dziś
2373800,00 PLN2006-01-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2005-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2005-11-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-01-10 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-01-10 do dziś
352 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-01-10 do dziś
452 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-10 do dziś
552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2006-01-10 do dziś
650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-01-10 do dziś
760 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2006-01-10 do dziś
860 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-01-10 do dziś
951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2006-01-10 do dziś
1051 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-01-10 do dziś
1151 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-01-10 do dziś
1251 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-01-10 do dziś
1351 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-01-10 do dziś
1451 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-01-10 do dziś
1551 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-01-10 do dziś
1652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-01-10 do dziś
1752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-01-10 do dziś
1852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-01-10 do dziś
1952 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-01-10 do dziś
2052 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-01-10 do dziś
2152 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2006-01-10 do dziś
2252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-10 do dziś
2355 10 Z HOTELE2006-01-10 do dziś
2450 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-10 do dziś
2550 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2006-01-10 do dziś
2650 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-10 do dziś
2750 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-10 do dziś
2851 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-01-10 do dziś
2951 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2006-01-10 do dziś
3051 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-01-10 do dziś
3151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2006-01-10 do dziś
3251 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-01-10 do dziś
3351 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2006-01-10 do dziś
3451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2006-01-10 do dziś
3551 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-01-10 do dziś
3651 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-01-10 do dziś
3751 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-01-10 do dziś
3851 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-01-10 do dziś
3901 11 A UPRAWA ZBÓŻ2006-01-10 do dziś
4001 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2006-01-10 do dziś
4101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2006-01-10 do dziś
4205 01 A RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2006-01-10 do dziś
4305 02 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2006-01-10 do dziś
4415 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW2006-01-10 do dziś
4515 12 Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW; PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z DROBIU I KRÓLIKÓW2006-01-10 do dziś
4615 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI2006-01-10 do dziś
4715 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA2006-01-10 do dziś
4815 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-01-10 do dziś
4915 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2006-01-10 do dziś
5015 42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2006-01-10 do dziś
5115 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-01-10 do dziś
5215 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2006-01-10 do dziś
5315 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB2006-01-10 do dziś
5415 72 Z PRODUKCJA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2006-01-10 do dziś
5515 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2006-01-10 do dziś
5615 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2006-01-10 do dziś
5715 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2006-01-10 do dziś
5815 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2006-01-10 do dziś
5920 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2006-01-10 do dziś
6020 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-01-10 do dziś
6126 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2006-01-10 do dziś
6236 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-01-10 do dziś
6336 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-10 do dziś
6440 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-01-10 do dziś
6545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-01-10 do dziś
6645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-01-10 do dziś
6745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-01-10 do dziś
6850 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-01-10 do dziś
6955 30 A RESTAURACJE2006-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-19 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-05 do dziś
3data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2007-31.12.20072011-08-23 do dziś
4data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-08-23 do dziś
5data złożenia 27.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-06-04 do dziś
6data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-13 do dziś
7data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-13 do dziś
8data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-13 do dziś
9data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-13 do dziś
10data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-13 do dziś
11data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-13 do dziś
12data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-14 do dziś
13data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-24 do dziś
14data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-24 do dziś
15data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
16data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-12-19 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-01-05 do dziś
301.01.2007-31.12.20072011-08-23 do dziś
401.01.2009-31.12.20092011-08-23 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-06-04 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-13 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-14 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-12-19 do dziś
201.01.2007-31.12.20072011-08-23 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-08-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082011-08-23 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-06-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-14 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów